116

Het Nederland van Geert Wilders

Haatbrieven met 'rot op uit Nederland' verspreid ... Minister Plasterk: 'Uitspraken Wilders zijn dieptepunt in de recente politieke geschiedenis' ... Scholen stimuleren eensgezindheid ... Rotterdam doet massaal aangifte

PVV-leider Geert Wilders leeft nog steeds in de waan dat hij geen haat zaait. Dat het wel even anders zit blijkt onder meer uit de brief die het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) in de brievenbus vond. De ‘auteur’ omschrijft Marokkanen als ‘vies, lui, crimineel, dief, uitkeringstrekker, zwendelaar, oplichter, zakkenroller dat is de beste omschrijving van een gore Marokkaan’.


Wilders’ oproep tot ‘minder Marokkanen’ heeft een gevoelige snaar geraakt. Niet alleen bij volwassenen, maar, zoals onder meer bleek uit de video van het Marokkaanse jongetje Amin Lachir uit groep 7, zeker ook bij kinderen en jongeren. Veel scholen door het land hebben de afgelopen week er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat er geen kloof ontstaat tussen Marokkaanse Nederlanders enerzijds en de rest van Nederland anderzijds.

Door verklaringen af te geven of brieven te versturen, heeft een aantal scholen geprobeerd de saamhorigheid vast te houden. Andere scholen kozen ervoor er op school iets mee te doen. In Amsterdam brachten bijna alle schoolbesturen, verenigd in het Breed Bestuurlijk Overleg, een gezamenlijke verklaring uit. “Juist in onze stad, die al eeuwen lang een toevluchtsoord is voor velen, kan en mag het niet gebeuren dat we uit elkaar groeien”, schreven ze. In Utrecht werden in de ochtend na de uitspraak van Wilders Marokkaanse koekjes uitgedeeld.

Donderdag gaf premier Rutte – op eigen verzoek – nog een interview aan het Jeugdjournaal om alle Nederlandse kinderen, met alle achtergronden, gerust te stellen. Wat Wilders ook roept, ze hoeven nergens heen. Op de geruststelling van Rutte reageerde Wilders zoals verwacht via Twitter. “Walgelijk dat Rutte politiek bedrijft over de rug van kinderen!” schreef hij, eraan voorbijgaand dat kinderen bang zijn het land uitgezet te worden door zijn eigen ophitserij. Over walgelijk gesproken.

In de uitzending zegt Rutte:

Ik wil echt duidelijk maken dat dat in dit land niet kan. Iedereen wordt, in gelijke gevallen, gelijk behandeld. Discriminatie op basis van geloof en seksuele geaardheid, dat zullen we nooit accepteren. Discriminatie is heel dom, en als het aantoonbaar is, dan is de kans heel groot dat de rechter tot een veroordeling komt. Maar nu wil ik vooral zeggen: geen angst. Geen angst om het land uitgezet te worden.

Massale aangifte Rotterdam
Vrijdag 28 maart doet Rotterdam aangifte tegen Wilders. In navolging van Delft, Almere en Nijmegen, wordt men opgeroepen om vrijdag gezamenlijk naar het politiebureau op het Marconiplein te trekken om daar aangifte te doen. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb, laat weten geen aangifte te doen. Zoals een burgemeester betaamt, antwoordt hij:

Mensen hebben mij ook gemaild met dit verzoek. Mijn antwoord: ik heb er zeker begrip voor als mensen dit doen, maar als burgemeester past het niet aangifte te doen. Rotterdam is een stad met uiteenlopende meningen en ik hoor boven de partijen te staan.

In Nijmegen, Amsterdam en Eindhoven namen de burgemeester wel krachtig stelling tegen Wilders. In Nijmegen deed zelfs het voltallige college aangifte, wat op kritiek kwam te staan op de burgemeester.

VS-ambassadeur mengt zich in discussie
De nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Den Haag, Timothy Broas, heeft zich – amper een week na zijn aantreden – gemengd in de discussie rondom Wilders. In een kennismakingsgesprek met Nederlandse journalisten in zijn ambtswoning, zei hij dat het recente optreden van ‘een politicus’ niet in overeenstemming is met de gedeelde waarden van de VS en Nederland. Diplomaten laten zich doorgaans niet, of heel omzichtig, uit over politieke kwesties.

Dieptepunt
Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) verklaarde vooraf aan de ministerraad tegen BNR de uitspraken van Wilders een dieptepunt in de recente politieke geschiedenis te vinden. Plasterk:

Ik vond het walgelijk wat er in het café gebeurde. Maar of het strafbaar moet zijn, moeten we dan maar bekijken. Mensen moeten maar aangifte doen. Het is niet zozeer de taak van de burgemeester om aangifte te doen. Hij kan meer doen dan zijn wettelijke taken, maar dat dient hij dan wel voor te leggen aan zijn gemeenteraad. De Grondwet van 1814 regelt heel precies de taken van de verschillende machten, dat is niet iets waar de minister vervolgens zijn opvatting over geeft.”

Eerder verscheen op Joop: ‘Geert Wilders, kijk je even mee? Zo ziet haatzaaien eruit’.

Geef een reactie

Laatste reacties (116)