64

Het ongelijk van minister Schultz

Minister Schultz (Verkeer) komt terug op besluit en verlaagt maximumsnelheid op A13 en A10-west toch van 100 naar 80 kilometer per uur ... Luchtkwaliteit ging door hogere snelheid achteruit 

In januari is minister van Verkeer, Schultz van Haegen, door de bestuursrechter teruggefloten. Eerder verhoogde zij de maximumsnelheden op de A13 bij Rotterdam-Overschie en op de A10-west van 80 naar 100 kilometer per uur. Ze duwde haar plannen in juli 2012 door, ondanks adviezen van deskundigen die waarschuwden dat hiermee de luchtkwaliteit achteruit zou gaan. Dinsdag komt ze op haar plannen terug en kondigt ze aan dat eind maart de maximumsnelheden weer omlaag gaan.

De nieuwe maximumsnelheid gaat per 29 maart in. Volgens de minister blijft de luchtvervuiling ook met 100 kilometer per uur wel binnen de gestelde normen, maar ‘uit voorzorg’ zou ze nu toch ingrijpen.

Omwonenden en milieuorganisaties protesteerden in 2012 tegen de verhoging van de maximumsnelheid. Uiteindelijk was het de bestuursrechter die de minister terugfloot. De minister zou haar besluitvorming niet goed hebben onderbouwd.

In Amsterdam is de uitstoot van het ongezonde fijnstof en stikstofdioxide is sinds de snelheidsverhoging met zeven procent gestegen, zo bleek uit onderzoek van Milieudefensie. Tienduizenden Amsterdammers lopen daardoor meer risico op luchtwegaandoeningen en chronische ziekten. Ook zou de levensverwachting met 79 dagen dalen. Ook in Rotterdam heeft de minister niet genoeg rekening gehouden met de belangen van omwonenden.

Volgens Schultz leidt 80 kilometer per uur rijden tot meer files, wat uiteindelijk meer uitstoot oplevert.

Ivo Stumpe, campagneleider van Milieudefensie, verklaart nu verheugd:

Er was een lange  adem voor nodig. Na twee rechtszaken waarin de rechter oordeelde dat de extra vervuiling en de gezondheidsschade voor de omwonenden onvoldoende gewogen waren in het besluit om de maximumsnelheid te verhogen, draait Schultz het besluit dan toch terug. Het gaat hier om drukbevolkte gebieden, waar veel mensen last hebben van de extra vervuiling. Wij zijn voor heel blij voor hun, zij zijn voor ons de reden geweest naar de rechter te stappen.

Langs de A10 heeft de GGD de luchtkwaliteit gemeten. Uit die gegevens blijkt dat de Europese norm fors is overschreven. Milieudefensie schrijft:

De concentratie stikstofdioxide kwam uit op 55 microgram per kubieke meter, terwijl de Europese norm waar Nederland in 2015 aan moet voldoen veertig microgram als bovengrens heeft. Ook in Rotterdam zorgde de snelheidsverhoging voor extra vervuiling en het overschrijden van de Europese norm […] Door het harder rijden in Amsterdam en Rotterdam daalde de levensverwachting voor mensen langs de snelweg respectievelijk met 79 en 20 dagen.

De Volkskrant: Maximumsnelheid op deel A10 en A13 weer terug naar 80 km/u

Geef een reactie

Laatste reacties (64)