201

Hillen: CDA moet conservatief zijn

Minister en ideoloog: 'Stop de lokroep van het progressieve denken' ... 'PVV is buitengewoon positief'

Het CDA is een conservatieve partij die ten onrechte ‘de lokroep is gaan volgen van het progressieve denken’. Dit zegt CDA-minister en partij-ideoloog Hans Hillen in de Volkskrant. Vandaag houden de christendemocraten hun partijcongres. Belangrijke critici van de huidige koers als Ab Klink en Ernst Hirsch Ballin zijn afwezig.


In de Volkskrant zegt Hillen:

 ‘In bijna alle landen waar ze bestaan, behoren christen-democratische partijen tot de conservatieve partijen. Logisch, want christelijke waarden zijn gebaseerd op een boek dat minstens 2.000 jaar oud is. Wij komen als CDA nu uit waar de CDU/CSU in Duitsland al jaren zit en daar horen wij ook. Als wij dit eerder hadden gedaan, hadden wij veel minder malheur gehad.’

Over de samenwerking met de PVV is hij zeer te spreken. ‘Die partij stelt zich buitengewoon positief op tegenover het kabinet.’ Principiële tegenstanders van die samenwerking zoals Hannie van Leeuwen, oud-verzetstrijdster en ‘moeder’ van het CDA, zet hij weg als mensen die ‘geïnvesteerd hebben in evangelisch radicalisme’.

Het CDA-congres behandelt vandaag onder meer het rapport-Frissen over de verkiezingsnederlaag van 9 juni. De partij raakte daarbij vooral veel kiezers kwijt aan de VVD.

In NRC Handelsblad zegt voorzitter Liesbeth Spies dat het CDA nog een jaar nodig heeft om te herstellen.

Update 16:15

CDA-leider Maxime Verhagen viel Hillen op het congres bij, meldt de Volkskrant: “Volgens Verhagen heeft CDA-minister Hans Hillen er in een interview met de Volkskrant terecht op gewezen dat christelijke partijen in het buitenland, zoals CDU/CSU in Duitsland, zich beter onder de mensen hebben begeven de afgelopen tijd. Dat Hillen ook stelt dat het CDA meer de conservatieve koers moet varen, noemde de Verhagen een goede start van de discussie.”

Trouw meldt de ontboezeming van Verhagen dat hij dit kabinet van VVD’er Rutte verkiest boven het vorige onder CDA-premier Balkenende:

„Als vicepremier ben ik buitengewoon te spreken over de onderlinge verhoudingen en kameraadschappelijkheid binnen dit kabinet. Niet dat ik terugkijk in wrok op het vorige kabinet. Dat niet. Maar als ik eerlijk ben en de twee kabinetten met elkaar vergelijk, verkies ik het huidige kabinet.”

Tegen de zin van het partijbestuur werd een resolutie aangenomen om een adviescommissie in te stellen die bestaat uit partijprominenten. “De indieners van het voorstel vinden dat de partijcoryfeeën beter moeten worden benut. Nu is er geen ‘gestructureerde raadpleging van afgezwaaide vaandeldragers van het CDA’, stellen zij,” schrijft de Volkskrant. Tijdens de afgelopen formatieperiode werden critici van samenwerking met de extremistische PVV, veelal op botte wijze, afgeserveerd door de hardliners rond Maxime Verhagen die koste wat kost met de extremistische PVV willen samenwerken.

cc-foto: Jan Willemsen, ansichtkaart uit Zeeland

Geef een reactie

Laatste reacties (201)