49

Hoe rijker je bent hoe minder compassie je toont

Onderzoek toont aan dat minder bedeelden sneller geneigd zijn mededogen te tonen

Uit een onderzoek van psychologe Jennifer Stellar blijkt dat er een verband is tussen de mate van welvaart van een persoon en de hoeveelheid compassie iemand kan tonen met minder bedeelden. Des te rijker je bent, des te minder snel je geneigd bent mededogen te tonen. Het onderzoek is gehouden onder 300 studenten.

free hugs
Stellar hield een serie van drie onderzoeken. In de eerste vroeg ze een deel van de studenten een vragenlijst in te vullen over hoe vaak ze bepaalde emoties als ‘geluk’ en ‘liefde’ ervaren. Ook moesten ze aangeven of ze het eens of oneens waren met uitspraken als ‘ik merk mensen die hulp nodig hebben vaak op’. Dergelijke vragen worden vaak als onbetrouwbaar aangeduid bij onderzoeken, omdat men minder snel een eerlijk antwoord geeft als dat betekent dat het de imago schaadt. Het onderzoek was echter zo uitgebreid dat de uiteindelijke score een correctie voor zelf-flatterende antwoorden bevat. De uiteindelijke score toonde aan dat studenten uit rijke families lager scoorden op ‘compassie’ dan studenten uit minder gegoede families.

In het tweede onderzoek kregen de overige deelnemers twee filmpjes te zien en moesten ze eenzelfde vragenlijst invullen. De score uit de vragenlijst was gelijk aan het eerste onderzoek: Des te welvarender de persoon, des te lager hij scoorde op compassie. Daarnaast kregen de participanten ook een hartmeter om. Bij het bekijken van het tweede filmpje, over families met een kind dat getroffen is door kanker, ging de hartslag van de minder bedeelden omlaag: Een natuurlijke reactie bij mensen die een ander willen helpen te kalmeren.

In het laatste deel van het onderzoek werden de deelnemers ingedeeld in paren van twee. Ze moesten elkaar interviewen, alsof ze aan het solliciteren waren voor een positie als laboratorium manager. Alle proefpersonen gaven aan hetzelfde niveau van stress of angst te ervaren wanneer ze werden geïnterviewd. Alleen de minderbedeelden konden dat gevoel bij de ander opsporen wanneer de rollen werden omgedraaid.

Stellar stelt uiteindelijk dat een lage score op de schaal van compassie niet betekent dat rijken een gebrek aan capaciteit voor het gevoel hebben, maar dat ze simpelweg te onervaren zijn om ontberingen van anderen te zien of te herkennen.

Time: Got Money? Then You Might Lack Compassion

cc-foto: Channey P

Geef een reactie

Laatste reacties (49)