20

Hof: Asielbeleid EU schendt mensenrechten

België had een Afghaanse asielzoeker nooit mogen doorverwijzen naar land van EU-toetreding

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft kritiek geuit op het asielbeleid van de EU. Volgens het hof dwingt de Europese Unie vluchtelingen om asiel aan te vragen in het land waar ze de EU zijn toegetreden, ook als dat betekent dat de asielaanvraagprocedure niet correct zal lopen.

Aanleiding voor de uitspraken van het Europees Hof is Afghaanse man die in België asiel aan vroeg. België wilde de man terug sturen naar Griekenland, het land waar hij de EU binnen kwam.

Volgens de Dublin II regels, die opgenomen zijn in de Europese asielregels, mag België de man terugsturen. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt echter anders. De Griekse asielopvang is van lage kwaliteit, zo is er bijvoorbeeld een gebrek aan opvangplaatsen en hygiënische voorzieningen. Amnesty International oordeelde onlangs dat asielzoekers in Europa het slechtst worden behandeld in Griekenland.

De uitspraak van het Hof schijnt een ander licht op de 960 vergelijkbare zaken.  De Dublin II regels moeten naar alle waarschijnlijkheid aangepast worden.

Deutsche Welle: Human rights court slams EU asylum policy as inhumane

cc-foto: André Hofmeister

Geef een reactie

Laatste reacties (20)