13

Hoge kosten jeugdzorg leidt tot sluiting bibliotheken en hogere belastingen

De kosten van de zorgtaken die door het Rijk zijn overgeheveld naar gemeenten lopen zo hoog op, dat gemeenten gedwongen zijn elders harder te bezuinigen. Het gevolg: sluiting van bibliotheken, minder onderhoud aan wegen en gebouwen en een verhoging van de gemeentebelastingen. Dat blijkt uit onderzoek van De Volkskrant.

Met name de sterk opgelopen kosten voor jeugdzorg, die sinds 2015 een taak is van de gemeenten, zijn een probleem. Direct na de overheveling besloot het Rijk ook nog eens flink op die zorg te bezuinigen met als gevolg dat gemeenten vele malen meer kwijt is aan jeugdzorg dan ze van het Rijk vergoed krijgen. In totaal is het budget voor de jeugdzorg al met meer dan 600 miljoen euro overschreden.

Tientallen gemeenten laten nu weten geen andere mogelijkheden meer te zien dan bibliotheken te sluiten, onderhoud aan infrastructuur uit te stellen en de inwoners zwaarder te belasten. Verantwoordelijk minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid heeft laten weten er bij het kabinet op aan te dringen meer geld vrij te maken voor de jeugdzorg.

cc-foto: Esther Westerveld

Geef een reactie

Laatste reacties (13)