Laatste update 11:55
166

Hoge Raad geeft Urgenda gelijk: staat moet klimaatdoelen halen

Voor eind volgend jaar moet de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen ten minste een kwart lager liggen dan in 1990. Dat heeft de Hoge Raad vrijdag bepaald. Eerder kwamen de rechtbank en het gerechtshof van Den Haag al tot dezelfde conclusie in de zaak die de klimaatorganisatie Urgenda in 2013 aanspande tegen de Nederlandse overheid.

Volgens de Hoge Raad is de opwarming van de aarde een ‘hard feit’. Als de overheid daartegen geen actie onderneemt, zou ze daarmee de mensenrechten schenden. Hoewel de Hoge Raad erkent dat Nederland niet in zijn eentje het klimaat kan redden, ontslaat dat de Nederlandse overheid niet van de plicht om een bijdrage te leveren aan de oplossing van de klimaatcrisis.

De Hoge Raad heeft zijn oordeel gebaseerd op het VN-Klimaatverdrag en op de rechtsplichten van de Staat tot bescherming van het leven en het welzijn van burgers in Nederland. Die verplichtingen zijn verankerd in het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (het EVRM). In de wetenschap en de internationale gemeenschap bestaat een grote mate van consensus over de dringende noodzaak van een reductie van de uitstoot van broeikasgassen eind 2020 met minimaal 25 procent door ontwikkelde landen.

Urgenda reageert opgetogen op het vonnis van het hoogste Nederlandse rechtscollege.

Geef een reactie

Laatste reacties (166)