84

Hoge Raad: ‘Wilders memorials zijn geen bedreiging’

Jonas Staal zou Wilders bedreigen met zijn geënsceneerde gedenkplaatsen

De Hoge Raad heeft kunstenaar Jonas Staal definitief vrijgesproken van bedreiging van PVV-voorman Geert Wilders. In 2005 richtte Staal in Den Haag en Rotterdam gedenkplaatsen in voor de politicus. In 2007 en 2008 was hij daarvoor al vrijgesproken, maar toen ging het OM in beroep op grond van een aangifte van Wilders wegens bedreiging. De Hoge Raad acht niet bewezen dat Staal Wilders daadwerkelijk wilde bedreigen.

Staal gebruikte zijn Geert Wilders Werken als uiting van kritiek op de huidige manier waarop politiek wordt bedreven. Op de gedenkplaatsen zette hij een foto van Wilders en omringde die met bloemen, knuffelbeesten en kaarsjes. Daarmee schetste hij een beeld van een overleden Wilders.

In een reactie in het NRC zegt Staal: “Mijn vrijspraak is een formaliteit. Veel groter belang hecht ik aan mijn pogingen de rechtszaken als onderdeel van mijn werk te presenteren, als een vorm van publiek debat, waarin niet alleen mijn kunstwerk zelf maar ook de maatschappelijke rol van de beeldende kunst ter discussie werd gesteld. In 2008 publiceerde het NRC Handelsblad mijn tekst ‘Absurd toneel’, waarin ik mijn project De Geert Wilders werken (2005-2008) reeds afsloot, nadat rechters mij de mogelijkheid hadden ontnomen in rechtstreeks debat met de heer Wilders te treden. Vrijspraak is voor mij nooit het doel geweest: de meerwaarde van mijn project lag in de confrontatie tussen kunst, politiek en recht, en de verschillende agenda’s die zij ten tonele voeren. En mogelijk het allerbelangrijkste: dat ik de kunst niet als ondergeschikt aan politiek of recht heb willen maken, maar haar eigen waarheid ten opzichte van politiek en recht heb willen verdedigen.

NRC: Hoge Raad spreekt kunstenaar  Jonas Staal vrij
Foto: Jonas Staal

Geef een reactie

Laatste reacties (84)