31

Hoger onderwijs Amsterdam lijdt onder leenstelsel

Zorgwekkende daling inschrijvingen ... 'studeren in Amsterdam is onbetaalbaar geworden'

De Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft bekend gemaakt dat de studentenaantallen ‘zorgwekkend’ zijn gedaald. Het aantal inschrijvingen voor bacheloropleidingen is dit jaar met 10 procent afgenomen. Eerder werd al bekend dat er op de Hogeschool van Amsterdam (HvA) zelfs sprake is van een daling van 16 procent Xandra Hoek, voorzitter van de ASVA studentenunie: ‘Door het leenstelsel is studeren in Amsterdam onbetaalbaar geworden.’

Landelijk is het aantal eerstejaars hbo-studenten met bijna 7 procent afgenomen. Hoek: ‘Deze enorme dalingen laten zien dat de invoering van het leenstelsel de toegankelijkheid van het hbo serieus heeft aangetast.’ Dat Amsterdam het hardst getroffen wordt, blijkt ook uit de inschrijfcijfers van universiteiten. Volgens cijfers van de VSNU is het aantal eerstejaars studenten op de Nederlandse universiteiten landelijk licht gestegen, terwijl er op de UvA sprake is van een daling van 10 procent. Hoek: ‘Amsterdam is de duurste studentenstad van Nederland en het is nog steeds ontzettend moeilijk om een betaalbare studentenkamer te vinden. Amsterdamse studenten worden het hardst geraakt door het leenstelsel.’

Ook bestuursvoorzitter Dymph van den Boom geeft aan dat de invoering van het leenstelsel en de dure kamers in Amsterdam tot een daling van het aantal inschrijvingen hebben geleid. De ASVA studentenunie wil het College van Bestuur oproepen om ook kritisch naar haar eigen beleid te kijken. De bezettingen hebben aangetoond dat er onvrede leeft bij de academische gemeenschap. Hoek: ‘Het wordt tijd dat het bestuur naar haar studenten gaat luisteren en de kritiek serieus neemt.’

Dit jaar werd de basisbeurs, ooit bedoeld om het studeren toegankelijker te maken, door het kabinet afgeschaft. Hierdoor kan voor sommige studenten hun studieschuld oplopen tot wel 30.000 euro. Onbetaalbaar voor velen. De studenten die in september gestart zijn met een opleiding in het hoger onderwijs vormen de eerste generatie studenten die niet langer een basisbeurs ontvangt. ‘Studeren is zo duur geworden dat een groot gedeelte van de potentiële studenten afhaakt,’ aldus Hoek. De ASVA studentenunie roept minister Bussemaker op om direct in te grijpen. De minister moet er volgens hen voor zorgen ‘dat de toegankelijkheid van het onderwijs niet verder wordt aangetast’.

Bron: ASVA studentenunie
cc-beeld: SP

Geef een reactie

Laatste reacties (31)