87

Hogere premie, minder pensioen

FD deed onderzoek onder 50 grootste fondsen ... Alle fondsen verhoogden premie, een derde verlaagde de opbouw ... Kabinet wil opbouw verder beperken

Pensioenpremies zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Toch hebben mensen minder pensioen opgebouwd, schrijft het Financieele Dagblad (FD). Door de dekkingsproblemen bij de pensioenfondsen stegen de premies sinds 2008 met 16%.

Het FD deed onderzoek naar de vijftig grootste pensioenfondsen:

Deze fondsen zijn goed voor 90% van het totale pensioenvermogen. De pensioenpremie lag in 2008 gemiddeld nog op 21% en komt nu op 25% van het loon waarover de premie wordt geheven. Bij het grootste pensioenfonds ABP bedraagt de premie nu 25,4%, het hoogste percentage in 40 jaar.

Een derde van de pensioenfondsbesturen heeft in de periode 2008-2013 het jaarlijkse opbouwpercentage verlaagd. Mensen bij die fondsen zagen hun opbouw dalen van 2,09% in 2008 naar 1,87% in 2013. In vrijwel alle gevallen ging de lagere opbouw gepaard met premieverhoging, aldus het FD.

Crisismaatregel
Het kabinet wil het percentage dat mensen voor pensioenopbouw belastingvrij opzij kunnen zetten beperken. Sommige partijen vinden dat de premies die met die operatie vrijkomen, teruggeven moeten worden aan de werknemers. Maar dat kan het kabinet niet garanderen. De oppositie heeft daarom vorige week tegen het voorstel gestemd.

FD: Hogere pensioenpremie voor minder pensioen

Geef een reactie

Laatste reacties (87)