51

Hollande en Merkel: Voortbestaan Europa in gevaar

‘Vluchtelingen zochten naar licht, Europa was dat licht niet’

‘Vluchtelingen zochten naar licht, Europa was dat licht niet.’ Dat heeft de Franse president Hollande gezegd. Volgens hem heeft Europa de zwaarte van de vluchtelingencrisis veel te laat onderkend.

Hollande deed zijn uitspraken in het Europees Parlement. De Franse president is van mening dat er nu een ‘offensief Europa’ nodig is om de crisis het hoofd te bieden. Daarbij is het van belang dat de EU-lidstaten hun onderlinge banden aanhalen. Volgens Hollande moet het niet gaan ‘over meer of minder Europa, maar over het versterken of opheffen van Europa.’ 

Direct na Hollande nam de Duitse bondskanselier Angela Merkel het woord. Ook zij benadrukte het belang van een hecht Europa. Volgens Merkel is het tijd om de Europese buitenlandse politiek onder de loep te nemen.

‘Het buitenlandse en ontwikkelingsbeleid moet er meer op gericht zijn conflicten op te lossen en de oorzaak van het vluchtelingenprobleem aan te pakken.’ 

Merkel noemde de vluchtelingenproblematiek een ‘beproeving van ongekende omvang’. Volgens haar is een actieve rol van Europa nodig binnen de huidige ontwikkelingen in de wereld. Merkel waarschuwde ervoor dat het sluiten van grenzen voor vluchtelingen, het probleem terugbrengt tot nationale proporties. Daarmee komt volgens de bondskanselier het voortbestaan van Europa in gevaar. 

Merkel liet ook nog weten dat volgens haar het Dublin-akkoord achterhaald is. Het akkoord bepaalt dat een vluchteling verplicht is de asielprocedure te volgen in het eerste land dat hij of zij binnenkomt. Maar door de grote aantallen mensen die in Italië en Griekenland Europa binnenkomen, is het handhaven van het akkoord niet langer reëel.  

Zowel Hollande als Merkel pleitten voor het Europees Parlement voor meer, in plaats van minder Europa. Volgens Merkel zijn Duitsland en Frankrijk bereid samen op te trekken om de crisis het hoofd te bieden, maar dat de twee landen het niet alleen kunnen. ‘Alleen eensgezind kunnen we beslissen over een evenredige verdeling van vluchtelingen over de lidstaten.’  

Dat Europa ver verwijderd is van die eensgezindheid blijkt niet alleen uit de dagelijks gevoerde politiek in Europa ten aanzien van de vluchtelingen. Vanuit de zaal klonken tijdens en na de toespraken van Hollande en Merkel zowel applaus als boe-geroep.

Bron: NOS
cc-beeld: European Council

Geef een reactie

Laatste reacties (51)