61

Homohatende christenextremist Anderson mag Nederland niet in

De Amerikaanse haatprediker Steven Anderson, die van plan was in mei in Amsterdam te spreken, zal niet worden toegelaten tot de Europese Schengenzone. Dat schrijft staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid in antwoord op Kamervragen van PvdA, D66, GroenLinks en VVD. Anderson pleit onder meer voor de doodstraf voor homoseksuelen en lesbiennes. In een interview riep hij de overheid van Botswana op om de de LHBTQI-gemeenschap in het land uit te moorden en voorstander te zijn van slavernij. De haatprediker liet zich ook lovend uit over de terreuraanslag op de gay nachtclub Pulse in het Amerikaanse Orlando, drie jaar geleden. Anderson is daarnaast fel anti-abortus, bedreigde oud-president Barack Obama daarom met de dood, en is een notoire Holocaust-ontkenner. Vorige week deed het COC dan ook een oproep voor een inreisverbod, die breed gehoor vond.

Nederland is bepaald niet het eerste land dat Anderson de toegang ontzegt. Het Verenigd Koninkrijk, Canada, Jamaica en Botswana gingen daarin voor. Harbers schrijft in zijn antwoord op de Kamervragen:

Voor discriminatie, het oproepen tot haat of onverdraagzaamheid en geweld op enige grond, is geen plaats in een democratische rechtsstaat als de onze. Onze vrijheden zijn geen vrijbrief voor onverdraagzaam gedrag waarmee andere vrijheden worden begrensd. Het kabinet is er alles aan gelegen om krachtig op te treden tegen extremistische sprekers die met het verspreiden van hun denkbeelden de vrijheden van anderen inperken, of zelfs aanzetten tot haat of geweld. Zo heeft de Minister van Justitie en Veiligheid, op verzoek van de Kamer, in zijn brief van 28 mei 2018 een overzicht gegeven van de integrale aanpak tegen extremistische sprekers en de verspreiding van radicaal gedachtegoed, inclusief strafrechtelijke en vreemdelingrechtelijke maatregelen. Deze maatregelen zijn van toepassing op visumplichtige en niet-visumplichtige derdelanders. In het Actieplan Veiligheid LHBTI 2019-2022 en begeleidende Kamerbrief van de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 april 2019 leest u, welke maatregelen het kabinet heeft genomen – en de komende jaren nog zal nemen – om de veiligheid te bevorderen van specifiek lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele personen, transgender personen en intersekse personen (LHBTI). Uit het hierboven geschetste handelingskader volgt uit het hierboven geschetste handelingskader dat ik maatregelen heb genomen om de inreis van betrokkene in de Schengenzone te voorkomen.

Afbeelding: screenshot YouTube

Geef een reactie

Laatste reacties (61)