92

‘Homoseksualiteit in artikel 1 grondwet’

Update: inmiddels Kamermeerderheid voor

De PvdA wil dat een verbod van discriminatie op grond van seksuele geaardheid in de grondwet wordt opgenomen. D66 deed in 2010 hetzelfde voorstel, indertijd gesteund door GroenLinks en de PvdA. Momenteel buigt de Raad van State zich over dat plan.

Update:
Inmiddels is een Kamermeerderheid voor het plan, zo blijkt uit hoe vertegenwoordigers van verschillende partijen de stemwijzer gayvote.nl hebben ingevuld. De VVD en het CDA waren bij de vorige verkiezingen nog tegen het opnemen van homoseksualiteit in de grondwet. Nu zijn deze partijen voor, net als de SP, D66, GroenLinks, PvdA en de Partij voor de Dieren.

Artikel 1 van de grondwet zou daarvoor aangepast moeten worden. Tweede Kamerlid Ronald Plasterk:

Ik wil met deze toevoeging op de grondwet vooral het signaal afgeven dat homodiscriminatie in Nederland onacceptabel is. Er mag nu niet worden gediscrimineerd op politieke gezindheid, ras, geslacht, geloof of leeftijd. Wat mij betreft komt seksuele geaardheid ook in dat rijtje. Maar dat is pas stap één. Om echt inhoud te geven aan een dergelijk grondwetsartikel moet je extra beleid hebben om de acceptatie van homoseksualiteit te verbeteren.

Het idee maakt onderdeel uit van een nieuw actieplan voor acceptatie van homoseksualiteit waarmee de PvdA vandaag naar buiten kwam. Onderdeel van het plan is onder meer een speciaal registratiesysteem waar homofoob geweld anoniem kan worden gemeld. De bedoeling is dat dit gewoon kan via de smartphone of het internet. Op dit moment is een van de grootste problemen dat er weinig aangifte wordt gedaan van ‘hatecrimes’ tegen homoseksuelen, waardoor de omvang van het probleem onduidelijk is, aldus de PvdA.

Plasterk wil verder speciale aandacht voor homoseksuelen die het door hun etnische of religieuze achtergrond extra moeilijk hebben en bij asielaanvragen meer aandacht voor mensen die vervolgd worden wegens hun homoseksualiteit. Als laatste punt pleit de PvdA ervoor dat er nu eindelijk echt werk gemaakt wordt van goede voorlichting op scholen.

In het door D66 in 2010 ingediende voorstel wordt behalve seksuele geaardheid ook opgeroepen ‘gehandicapt’ in artikel 1 van de grondwet op te nemen.

Geef een reactie

Laatste reacties (92)