310

Hoofddoekjes niet welkom bij Hema

Hema ontslaat medewerker vanwege hoofddoek... Leiding had eerder toestemming gegeven voor de dracht

In België is een vrouw ontslagen omdat ze een hoofddoek droeg. Toen ze bij de vestiging in Genk kwam werken droeg ze nog geen hoofddoek, maar bij het maken van de keuze heeft ze wel om toestemming gevraagd aan de winkelleiding. Deze ging destijds akkoord. Desalniettemin was de hoofddoek nu toch reden om haar contract niet te verlengen. Collega’s en klanten zouden namelijk negatief op haar verschijning hebben gereageerd. Aan haar werk in de winkel was verder niets op- of aan te merken.

De woordvoerder van het Nederlandse Hema-hoofdkantoor zegt in een verklaring:

We hebben inderdaad een uitzendkracht ontslagen omdat ze een hoofddoek droeg […] Toen de vrouw bij ons kwam werken, had ze nog geen hoofddoek op’, zegt woordvoerster Judy op het Veld. ‘Pas naderhand heeft ze gevraagd om dat wel te mogen doen. De winkelleiding gaf haar daarvoor de toestemming, maar er kwamen veel negatieve reacties van klanten. Daarop werd haar gevraagd die hoofddoek af te zetten, maar ze weigerde dat. Daarop hebben we beslist de overeenkomst met de vrouw stop te zetten.

De woordvoerder benadrukt dat er niets onwettigs is gebeurd en dat de leiding zelf kan bepalen op grond waarvan een contract wel of niet wordt verlengd:

Zolang er niks onwettigs gebeurt, hebben wij hierin geen enkele bevoegdheid. Als Hema oordeelt dat de hoofddoek niet tot het uniform van het winkelpersoneel behoort, dan moeten wij dat respecteren. We hebben daarover uitgebreid juridisch advies gevraagd, en dat is het besluit. Hier is ook geen sprake van racisme.

De vraag is nu echter of er wel sprake is van discriminatie, daar er wel degelijk onderscheid wordt gemaakt op basis van geloof.

De Standaard: Hema ontslaat winkelbediende voor hoofddoek

cc-foto: Squonk11

Geef een reactie

Laatste reacties (310)