40

Hoogleraren: Kabinet snijdt visieloos in natuurbeleid

'Huidig kabinet hecht geen waarde aan een zorgvuldig natuurbeleid'

In een open brief spreken 79 hoogleraren zich uit tegen de draconische bezuinigingen op natuurbeleid. Volgens de hoogleraren zullen de bezuinigingen op zeer korte termijn de teloorgang betekenen van wat in vele decennia is opgebouwd. Zodoende wordt Nederland door het kabinet weer jaren terug in de tijd gezet. Het kabinet wil 60 procent bezuinigen op het huidige budget voor natuurbeleid.

De hoogleraren protesteren vooral tegen de ondoordachte visie van de bezuinigingen. Er is geen stevige wetenschappelijke onderbouwing of zorgvuldige maatschappelijke afweging gemaakt, aldus de hoogleraren.

Het kabinet wil 300 miljoen euro bezuinigen op een oorspronkelijk budget van 500 miljoen. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt dat dit zal leiden tot een forse verslechtering van de kwaliteit van onze natuur en de leefomstandigheden van beschermde dier- en plantensoorten.

‘Er worden nu poltieke  keuzes gemaakt die tenminste 20 jaar consistent beleid radicaal ombuigen, en toekomstige ontwikkelingen blokkeren als het financieel weer beter gaat […] Daarbij gaat het niet alleen om kapitaalvernietiging, het schenden van internationale afspraken en een verder verlies van biodiversiteit. Het gaat óók, en misschien wel voor alles, om een verslechtering van de leefomgeving voor mensen, bijvoorbeeld vanwege de negatieve gevolgen voor gezondheid, economie en recreatie. Bezuinigingen en verkeerde keuzes op korte termijn zullen leiden tot grote problemen op langere termijn: penny wise, pound foolish. Natuur vereist nu eenmaal een aanpak op een langere termijn dan die van een kabinetsperiode. Ter vergelijking: een kabinet kan ook niet besluiten de dijken van ons land de komende jaren niet te onderhouden. Dat zou immers leiden tot veranderingen die onomkeerbaar zijn.’

cc-foto: Thijs Kuipers

Geef een reactie

Laatste reacties (40)