117

Hoogleraren: ‘Nederland, sluit alle kolencentrales’

Groep van 64 professoren dringt er bij kabinet en Kamer op aan zo snel mogelijk over te stappen op 'schone' centrales

Ruim zestig hoogleraren dringen er bij het kabinet en de Tweede Kamer op aan alle kolencentrales in Nederland te sluiten. In een open brief vragen ze premier Rutte die boodschap ook mee te nemen naar de VN-klimaattop, volgende week in Parijs.

De Tweede Kamer debatteert dinsdag over de Nederlandse inzet voor de klimaatconferentie. ‘Nederland is het slechtst presterende land in Europa wat betreft klimaat- en energiebeleid,’ schrijven de hoogleraren. Zij vinden dat uiterlijk in 2020 alle elf kolencentrales gesloten moeten zijn. Niet alleen de oude centrales, ook de nieuwe centrales op de Maasvlakte en in de Eemshaven. ‘Het wordt hoog tijd dat Nederland eindelijk eens een duidelijk duurzaam signaal afgeeft.’ 

De professoren hebben allen leerstoelen op het gebied van milieu en duurzame ontwikkeling. Volgens hun berekeningen is sluiting van de kolencentrales op korte termijn haalbaar en betaalbaar. In plaats daarvan moet Nederland volgens de hoogleraren volledig overstappen op gebruik van gasgestookte elektriciteitscentrales. Die centrales staan nu vaak uit, omdat de steenkolenprijs laag is. 

‘Het einde van het kolentijdperk is onvermijdelijk,’ aldus de hoogleraren. Volgens hen lijdt het sluiten van de kolencentrales niet alleen tot een spectaculaire daling van de uitstoot van broeikasgassen, maar loopt ook de vervuiling door fijnstof, stikstofdioxide en zware metalen terug. Het overstappen op gasgestookte elektriciteitscentrales zal wel voor een hogere energienota zorgen. Die is volgens de professoren echter niet schokkend: per huishuiden gemiddeld tien euro per jaar. Daar staat dan wel een flinke winst voor het milieu en de volksgezondheid tegenover.

Tekst Brief Kolencentrales Rotmans Etal

Bron: Trouw
cc-beeld: Frans Berkelaar

Geef een reactie

Laatste reacties (117)