11

Houd je medisch dossier privé!

Artsen- en patiëntenorganisaties trekken aan de bel: uitkeringsinstanties en verzekeraars vragen steeds vaker onterecht om medische dossiers

Mensen moeten hun medisch dossier niet langer zo maar afgeven. Daarvoor waarschuwt de NPCF (patiënten) en KNMG (artsen), omdat ze merken dat uitkeringsinstanties en verzekeraars steeds vaker het volledige dossier bij patiënten opvragen. In een derde van de gevallen vragen instanties als UWV, gemeenten en Arbodiensten mensen om hun volledige medisch dossier. Dat blijkt uit een peiling van de NPCF.

Doordat mensen hun dossier vrijwillig afstaan omzeilen de instanties het medisch beroepsgeheim, waarin staat dat ze alleen gerichte vragen over de patiënt aan de artsen mogen vragen. Hoewel het opvragen van een volledig dossier bij de patiënt volgens de wet is toegestaan, noemt de NPCF en KNMG dat ongewenst. NPCF-directeur Wilna Wind:

Je hoeft je medisch dossier met niemand te delen. Dat is iets tussen jou en je dokter en zeker niet iets tussen jou en de Arbodiensten of de uitkeringsinstantie.

Artsen maken zich eveneens zorgen over de ontwikkeling. Patiënten moeten zich vrij voelen om in de spreekkamer alles te vertellen. Wanneer instanties echter onbeperkt toegang hebben tot medische dossiers, zou dat ten koste van de vertrouwensrelatie kunnen gaan. De organisaties willen patiënten daarom op het hart drukken dat ze geenszins verplicht zijn om inzage te geven in het volledige medisch dossier. Daarnaast zouden er duidelijke afspraken gemaakt dienen te worden met de instanties die onnodig de dossiers opvragen.

Geef een reactie

Laatste reacties (11)