32

Houdt Bleker het droog?

Bleker's 'Confetti-natuur' zakt nu al weg in de blubber … GroenLinks, PVV en PvdA zijn tegen … SP is geen voorstander, SGP is tegen … Compromisvoorstel is in strijd met regeerakkoord … Deskundigen: Nieuw plan is van mindere kwaliteit en duurder … Karla Peijs en Koppejan denken na over akkoord gaan met 'eens-en-nooit-meer'

Het alternatieve compromisvoorstel van staatssecretaris Bleker (Landbouw) om de Hedwigepolder maar voor een deel onder water de zetten stuit op veel weerstand. Zoals het er nu naar uitziet, is het hoogst twijfelachtig of zijn plannen doorgang zullen vinden. Het kabinet staat schaakmat doordat ze op aandringen van Ad Koppejan (CDA) het behoud van de Hedwigepolder in het regeerakkoord liet opnemen.

Het compromisvoorstel dat Bleker vrijdag presenteerde werd afgekeurd door PVV, PvdA en GroenLinks. De SP denkt nog na over een standpunt. Commissaris van de Koningin Karla Peijs zei zaterdag in TROS Kamerbreed alleen akkoord te gaan ‘tenzij wordt afgesproken dat er nooit meer ontpolderd hoeft te worden’.

Uit de brief die Bleker vrijdag stuurde blijkt echter dat zijn alternatief juist een ‘begin’ is van meer ontpoldering. In plaats van de hele Hedwigepolder onder water te zetten wil Bleker natuur compenseren door meerdere poldertjes langs de Westerschelde zoals schietterreinen, golfbanen, en buitendijkse postzegels (landbouwgrond, grenzend aan de dijk) tot natuur om te zetten. Bleker heeft met dit plan nog meer Zeeuwse boeren boos gemaakt, omdat nu ook hun land bedreigd wordt met ontpoldering.

Het kabinet staat schaakmat met het plan van Bleker. Vandaag reist de staatssecretaris af naar Zeeland om te praten met de Statenleden, maar de GroenLinks-fractie vindt zijn bezoek onnodig. Bleker’s nieuwe plan is volgens hen in strijd met het regeerakkoord. CDA-Kamerlid Ad Koppejan werd tijdens de kabinetsformatie over de streep getrokken om toch akkoord te gaan met samenwerking met de PVV. Daarvoor kreeg hij de garantie dat de Hedwigepolder in stand zou blijven, maar die afspraak blijkt een molensteen om de nek van dit kabinet.

Nederland blijkt in tijden van bezuinigingen niet in staat om onder internationale afspraken uit te komen. In het verleden sloot Nederland een verdrag met België die de toegang tot de haven van Antwerpen garandeert. Ook onderschrijft Nederland de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen die verplichten tot instandhouding van bijzondere natuur. Dat betekent dat iedere keer als de waterweg Westerschelde moet worden aangepakt, de natuur gecompenseerd moet worden en dat zal niet gaan zonder ontpoldering.

Volgens deskundigen is het alternatieve plan van Bleker van mindere kwaliteit en duurder. Ontpoldering van de Hedwige kost 114 miljoen euro. Het alternatieve plan kost 190 miljoen. Diverse commissies berekenden in het verleden dat de Hedwigepolder een natuurcompensatie van 300 hectare oplevert, dat is al de helft van de verplichte natuurcompensatie en daarmee de goedkoopste.

De SP is altijd tegen ontpoldering van de Hedwige geweest. Het is nog niet duidelijk wat de partij vindt van Bleker’s voorstel om toch een derde te ontpolderen. De partij kan de oppositie met haar 15 zetels aan een meerderheid helpen. De stemmen van gedoogpartner PVV zullen dit keer niet opgevuld kunnen worden door de SGP:

Wij hebben jaren gestreden om de Hedwigepolder helemaal droog te houden”, aldus SGP-Kamerlid Dijkgraaf vanmorgen in het Reformatorisch Dagblad. “En die optie heeft nog steeds onze voorkeur.”

Het compromis dat Bleker heeft gesloten met Brussel “riekt een beetje naar koehandel”, meent de SGP’er. De houdbaarheid van de deal is volgens hem onzeker. “Wij hebben vaker meegemaakt dat een afspraak met Brussel een paar jaar later weer ter discussie werd gesteld. Dat mag in dit geval niet gebeuren.”

Trouw: Bleker’s confetti-natuur is minder en duurder

PZC: GroenLinks wil tekst en uitleg van Bleker in Statenvergadering

Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook. Of abonneer je op de dagelijkse nieuwsbrief met een handig overzicht van nieuws en opinies.

Geef een reactie

Laatste reacties (32)