38

Huidige klimaatdoelen volstrekt onhaalbaar

Wereldwijde honger naar energie groeit veel te hard .... huidige klimaatafspraken zijn bij lange na niet voldoende om tij nog te keren

Water naar de zee dragen, zo is het nu, als we de voorspellingen van het Internationaal Energie Agentschap moet geloven. Volgens de prognoses die het IEA van het wereldenergieverbruik tijdens de klimaattop in Polen naar buiten bracht, neemt het wereldwijde gebruik van fossiele energie de komende twintig jaar toe tot ver boven de afgesproken limiet.

Kraftwerk NiederaußemDat schrijft de Volkskrant woensdag. Hoewel er in Europa en andere industrielanden steeds meer duurzame energie wordt geproduceerd, wegen die voordelen niet op tegen de enorme stijging van fossiele brandstoffen in Azië, India en China. Volgens het Energie Agentschap, leidt die groei onherroepelijk tot een gemiddelde temperatuurstijging op aarde van 3,6 procent. En dat terwijl internationaal is vastgesteld dat de limiet 2 graden is.

De klimaatafspraken die tot nu toe zijn gemaakt, zijn bij lange na niet voldoende om dat tij nog te keren, is nu de boodschap van het Agentschap. Om te voorkomen dat de temperatuur zo dramatisch stijgt, zullen veel drastischer stappen genomen moeten worden.
Volgens het IEA is het zowel technische als economisch mogelijk om fossiele energie veel efficiënter te gaan gebruiken. Tweederde van de mogelijke besparingen gaat alleen niet door vanwege belemmeringen op de markt, zoals subsidies op fossiele energie. Daar werd vorig jaar 544 miljard dollar aan uitgegeven. Het IEA vindt dat die subsidies een ‘aanmoediging tot kostbare verspilling’ zijn.

Subsidie
Ook in Nederland wordt nog steeds veel geld door de overheid gestoken in fossiele energie. In 2010 ging er meer geld uit de schatkist naar grijze dan naar groene energie: 5,8 miljard ten opzichte van 1,5 miljard euro.
Nederland liet deze week juist weten dat de afspraken over klimaatverandering in de toekomst minder rigide moeten worden, zodat drempel om mee te doen voor andere landen lager. Dat is wat de Nederlandse onderhandelaars deze week in het Poolse Warchau willen bereiken. Maar met de voorspellingen van het IEA in gedachten, zouden er eigenlijk alleen nog maar keiharde afspraken gemaakt moeten worden.

CC foto: Richard Brand

Geef een reactie

Laatste reacties (38)