20

Huurders steeds vaker financieel in de knel

Woonlasten nemen bij steeds meer mensen meer dan de helft van hun inkomen in ... Gemeente Den Bosch trekt aan de bel

Steeds meer huurders hebben moeite om hun woonlasten te betalen. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeente Den Bosch. Die trekt maandag aan de bel over de positie van met name de laagste inkomensgroepen in Nederland, zo meldt de Volkskrant.

Uit het onderzoek van bureau RIGO blijkt dat 26 procent van de Bossche huurders dit jaar veel meer geld kwijt is aan huur- en energiekosten dan volgens het budgetinstituut Nibud verantwoord is. Als er niets verandert, kan dit aandeel zelfs stijgen tot 37 procent in 2018, schrijft de Volkskrant.

Wethouder Jeroen Weyers vindt de uitkomsten van het onderzoek ‘alarmerend’. De Vereniging Nederlandse Gemeenten valt hem bij. Steeds meer mensen zakken door de armoedegrens als gevolg van de stijgende woonlasten. Dat geldt niet alleen voor Den Bosch, maar voor huurders in het hele land.  

In 2010 had al 21 procent van de huurders al woonlasten die een te grote hap uit het inkomen namen. Sindsdien is de situatie alleen maar verslechterd, als gevolg van de stijgende werkloosheid, dalende koopkracht, huurverhogingen, bezuinigingen op de huurtoeslag en stijgende energieprijzen. Steeds meer mensen kunnen de eindjes niet meer aan elkaar knopen en betalen meer dan 50 procent van hun inkomen aan woonlasten, aldus de Volkskrant.

De nieuwe cijfers tonen een trend die overeenkomt met eerdere onderzoeken. Zo becijferde RIGO al voor de Woonbond dat 700 duizend huurders in Nederland te hoge woonlasten hebben. Onderzoeken van de universiteiten van Delft en Amsterdam bevestigen dit beeld.

In Den Bosch wil de gemeente, samen met woningcorporaties en het stedelijk huurdersplatform, maatregelen nemen om de stijging van de woonlasten van de laagste inkomensgroepen af te zwakken. Zo wordt eraan gedacht mensen die ‘te duur’ wonen sneller te begeleiden naar een goedkopere woning. Ook denken de corporaties aan een tijdelijke huurverlaging voor huurders met financiële problemen. Daarvoor moet minister Blok toestemming geven. Daarnaast wordt gedacht aan huurverlaging voor huurders die zelf onderhoud aan de woning plegen. Ook willen corporaties meer woningen isoleren om de energiekosten van huurders te drukken. Daar moet wel minstens 70 procent van de huurders mee akkoord gaan.

Dinsdag biedt de gemeente Den Bosch samen met de corporaties, het huurdersplatform een petitie aan in Den Haag. Daarin wordt een dringende oproep gedaan om maatregelen te nemen.

Volkskrant: Woonlasten worden te hoog voor steeds meer huurders

Foto-cc: Jeroen van Lieshout

Geef een reactie

Laatste reacties (20)