39

Huwelijk met slimme vrouw duurt langer

Huwelijken waarbij de vrouw gelijk of hoger opleidingsniveau geniet hebben meeste kans van slagen 

We lezen vaak dat mannen geïntimideerd zouden zijn door, of ongelukkig zouden worden van vrouwen die slimmer zijn dan zijzelf, maar een nieuwe omvangrijke studie toont aan dat die combinatie in de praktijk juist heel succesvol is. Sterker nog, huwelijken waarbij de vrouw – minstens – even hoog is opgeleid duren het langst.

Professor Christine Schwartz van de University of Wisconsin ziet dan ook een trend ‘richting een meer egalitair huwelijksmodel, waarbij de maatschappelijke status van de vrouw als minder bedreigend wordt ervaren voor de identiteit van de man’. Haar team bestudeerde duizenden Amerikaanse huwelijken die gesloten werden tussen 1950 en 2004.

Ondanks de successen van de Tweede feministische golf, hield het ideaalbeeld van de eenvoudige, volgzame echtgenote minstens tot aan 1980 stand. In die periode hadden huwelijken waarbij de vrouw beter was opgeleid dan haar man 34 procent meer kans om te eindigen in scheiding. Mannen die huwden in de jaren ’90, waren de eerste generatie die aangaf gelukkig te zijn met een vrouw die net zo slim, of slimmer was.

Tegenwoordig heeft de situatie van de jaren ’50 zich omgekeerd. Huwelijken waarin beide partners een gelijk opleidingsniveau hebben, hebben meer kans van slagen dan huwelijk waarbij de man hoger is opgeleid. De onderzoekers vonden ook aanwijzingen dat huwelijken waarbij de vrouw het hoogst is opgeleid misschien nog wel stabieler zijn, dan die van koppels met een gelijkwaardig opleidingsniveau.

Independent: Gentlemen prefer brains: similarly educated couples last

cc-foto: kmichiels

Geef een reactie

Laatste reacties (39)