92

Hypotheekrenteaftrek gaat er aan

Luxe-voordeel kost overheid jaarlijks 11 miljard euro

Een aantal vooraanstaande economen en fiscalisten adviseert het ministerie van Financiën de aftrekbaarheid van hypotheekrente af te bouwen. De maatregel moet genomen worden in het kader van de vernieuwing van het belastingstelsel in 2010. Ook de ambtelijke werkgroepen die bezuinigingsvoorstellen uitwerken willen de renteaftrek niet langer ontzien.

De aftrekbaarheid van hypotheekrente kost de overheid per jaar 11 miljard euro. Het zijn vooral vermogende mensen met dure woningen die profiteren van de aftrekbaarheid. De Volkskrant schrijft:

‘Dat de aftrek van de hypotheekrente de woningmarkt verstoort, roepen economen al sinds eind jaren negentig, toen het huidige belastingstelsel in de maak was’, zegt Koen Caminada, hoogleraar fiscale regelgeving aan de Universiteit Leiden. Hij is een van de hoogleraren die de Studiecommissie Belastingstelsel adviseerden. Deze commissie komt in het voorjaar met voorstellen hoe het huidige belastingstelsel kan worden vereenvoudigd en verduurzaamd.

cc-foto: Pieter Musterd

Geef een reactie

Laatste reacties (92)