124

IC-hoofden luiden noodklok en vragen om strengere coronamaatregelen

De hoofden van alle acht academische intensive care-afdelingen in Nederland hebben in een gezamenlijke verklaring de noodklok geluid over de problemen in de zorg als gevolg van de nieuwe coronagolf. In de verklaring schrijven de hoofden dat ‘het water aan de lippen staat’. De ondertekenaars pleiten voor maatregelen om de besmettingen terug te dringen, hoewel niet geheel duidelijk wordt waar die volgens hen dan uit moeten bestaan.

De verklaring luidt:

Als afdelingshoofden van de universitaire intensive care- afdelingen voor volwassenen hebben we met alle zorgprofessionals samen al ruim anderhalf jaar het uiterste gedaan om iedereen die dat nodig had de juiste IC-zorg te geven.

We zoeken nu de media omdat het water aan de lippen staat. De vraag om IC-capaciteit zal de komende weken (te) groot worden. Wij vrezen dat we onze verantwoordelijkheid niet meer kunnen waarmaken en niet meer iedereen de juiste IC-zorg, zoals we dat gewend waren, kunnen geven. Het beoogde aantal IC bedden van 1350 achten wij niet haalbaar. Met de verwachte 700 COVID patiënten op de IC zijn er daarnaast te weinig IC bedden over voor niet-COVID zorg, zoals b.v. hartoperaties, kankeroperaties of ongevallen.

We roepen daarom iedere Nederlander op om te doen wat in zijn/haar positie mogelijk is om het aantal besmettingen sterk te verminderen. Dat geldt voor het kabinet en de Tweede Kamer maar ook voor alle burgers zelf.

Zondag werd bekend dat er nu 1122 coronapatiënten in het ziekenhuis liggen, het hoogste aantal sinds 19 juli. Dat aantal zal de komende weken naar verwachting verder toenemen. Op de intensive care-afdelingen liggen nu 220 mensen vanwege het coronavirus. Het overgrote deel van de patiënten is ongevaccineerd. In veel ziekenhuizen is de afgelopen dagen opnieuw de reguliere zorg afgebouwd en zijn geplande behandelingen, waaronder ook inhaaloperaties vanwege eerdere coronapieken, afgezegd. De ziekenhuizen vrezen dat de IC-zorg in grote problemen komt wanneer de nieuwe coronagolf niet wordt bedwongen.

Peter van der Voort, intensivist bij het UMCG en mede-ondertekenaar van de verklaring zegt tegen Nieuwsuur dat het door het demissionaire kabinet beoogde aantal van 1350 IC-bedden niet haalbaar is: ‘Met de verwachte 700 covid-patiënten op de IC zijn er daarnaast te weinig IC-bedden over voor niet-covidzorg.’ Zondag wees longarts Wessel Hanselaar er in het tv-programma Buitenhof al op dat veel IC-afdelingen te maken hebben met forse ziekte-uitval onder het zorgpersoneel.

De IC-hoofden maken zich grote zorgen over wat de verdere toestroom van coronapatiënten betekent voor de zorg. Van der Voort:

Nu al vinden afschalingen plaats. Dat betekent dat geplande operaties niet doorgaan en coronabehandelingen wel. Je moet dan denken aan patiënten met een hartoperatie, maar ook patiënten met kanker, en patiënten die door een ongeval IC-behandeling nodig hebben. Daarmee lopen we een risico op complicaties en uitzaaiingen.

Van der Voort wijst er ook op dat simpelweg meer werk verrichten met minder mensen geen reële optie is: ‘Dan moeten we het aantal bedden per verpleegkundige verhogen, van één a twee naar drie a vier. Dat leidt onherroepelijk tot kwaliteitsverlies. Het risico op grotere problemen neemt toe. Het is gevaarlijk voor de patiënt.’

Aan het slot van de gezamenlijke verklaring roepen de intensivisten ‘iedere Nederlander op om te doen wat in zijn/haar positie mogelijk is om het aantal besmettingen sterk te verminderen’, een oproep gericht aan zowel burgers als politiek. Komende week maken demissionaire premier Rutte en Gezondheidsminister De Jonge bekend of er nieuwe maatregelen worden ingevoerd en zo ja, welke. De IC-hoofden doen zelf vast enkele suggesties, zoals het verhogen van de vaccinatiegraad, een striktere mondkapjesplicht, en het aandringen op afstand houden en hygiënemaatregelen. Daarnaast pleiten ze voor een boosterprik voor mensen die al gevaccineerd zijn.

Als laatste optie stellen de artsen extra beperkende maatregelen voor op plekken waar ongevaccineerden komen: “Dat kunnen kerken op de Biblebelt zijn, maar ook winkels, horeca, concerten en bioscopen.”

Geef een reactie

Laatste reacties (124)