7

ICT-plannen overheid leveren te weinig op

Beoogde besparingen van elektronische overheid worden niet gehaald

De ICT-projecten die de overheid is begonnen om kosten te besparen, hebben niet of nauwelijks effect. Dat blijkt uit een nog niet gepubliceerd onderzoek dat het Adviescollege Toetsing Administratieve Lasten (Actal) liet uitvoeren door TU Delft.

Behalve dat er met ICT-mislukkingen veel geld verloren gaat (zoals de Algemene Rekenkamer al vaker rapporteerde), worden de beoogde besparingen van de elektronische overheid niet gehaald, schrijft NRC.

De adviesgroep stuurt een aanbevelingsbrief aan de verantwoordelijke CDA-staatsecretaris Ank Bijleveld (Binnenlandse Zaken), waarin dezelfde waarschuwingen staan die de overheid al vaker hoorde: automatiseringsprojecten lopen ernstige vertraging op omdat ze te complex en onoverzichtelijk worden en het ontbreekt aan voldoende kennis van zaken en een strakke regie om een project tot een succesvol einde te brengen.

Volgens Actal-voorzitter Steven van Eijck is de overheid te veel verkokerd en verdwijnt het einddoel tijdens de uitvoering van het ICT-project uit het oog.

Maar ik weiger het hoofd te laten hangen bij ICT-mislukkingen bij het UWV, het elektronisch patiëntdossier of rekeningrijden. De vraag vanuit de samenleving moet centraal staan, niet het aanbod van de overheid.”

Geef een reactie

Laatste reacties (7)