44

IMF: gemiddelde Nederlander profiteert niet van economische groei

Als Nederland naast landen wordt gezet met een vergelijkbare economie, is de groei van de lonen hier lager. Dit zegt het Internationaal Monetair Fonds in een jaarlijks rapport over ons land. De groei is te laag om de inflatie op te vangen. Hoewel de Nederlandse economie al tijden in de lift zit, gaat de gemiddelde Nederlander er dus zelfs op achteruit.

Het IMF heeft daarnaast nog wat tips voor het kabinet: naast hogere lonen, moet ook de huizenmarkt worden aangepakt. Door snelle prijsstijgingen ontstaan hoge hypotheekschulden bij aankoop, dit maakt de huizenbezitters kwetsbaar in economisch mindere tijden en bij crises. Huursubsidies en hypotheekrenteaftrek zorgen voor druk op vrije huursector, schrijft het IMF. Het tekort aan huurhuizen en betaalbare koopwoningen zorgen zo voor minder arbeidsmobiliteit, wat tot problemen kan leiden. De gevolgen daarvan zijn hier en daar al zichtbaar in Amsterdam, waar steeds moeilijker een woning te vinden is voor een doorsnee huishouden.

Ook zou het monetaire fonds graag meer investeringen zien van het kabinet in de vorm van belastingverlagingen, in onderwijs en innovatie. Het kabinet en de vakbonden zijn het overigens eens met het IMF over het feit dat de lonen omhoog zouden moeten.

Cc-foto: Dennis Skley

Geef een reactie

Laatste reacties (44)