51

IND: aanpakken criminele vluchtelingen is te duur en omslachtig

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) liet het gros van criminele vreemdelingen met een verblijfsvergunning blijven, ondanks wettelijke mogelijkheden die verblijfsvergunning in te trekken. Dat meldt NRC. Door de hoge werkdruk bij de dienst zou veelvuldig worden besloten dat het makkelijker en kostenbesparender is niet op te treden.

Uit de cijfers in bezit van NRC blijkt dat tussen 2017 en 2018 circa 1.540 zaken bij de IND zijn aangedragen door het Openbaar Ministerie en de politie. In 37 gevallen slechts werd vervolgens besloten een verblijfsvergunning in te trekken. Uit de verslagen blijkt dat medewerkers dit wijten aan een te hoge werkdruk:

De voorraad loopt uit de hand en het werk kan niet worden gedaan zoals wij dat zouden willen doen. Het is te veel werk voor ons allemaal.

Volgens de krant zet de IND medewerkers onder druk om verblijfsvergunningen van criminele statushouders niet in te trekken, aangezien de gerechtelijke procedures die daarbij komen kijken veel tijd en geld kosten. Dat zou blijken uit verslagen van crisisbijeenkomsten in bezit van NRC.

De krant schrijft na bestuderen van de verslagen:

De medewerkers zien dat er „kunstgrepen worden uitgevoerd om als team aan de norm te voldoen”. De balans tussen het snelle werk en „de ‘echte’ zaken” is zoek. En dan staat het er ook gewoon: „De focus ligt op snelle niet-intrekkingen in plaats van op het daadwerkelijk intrekken van verblijfsvergunningen (dat wil zeggen de bewerkelijke zaken). We vinden dat we te veel bezig zijn met geld genererende acties.”

De cijfers uit de verslagen komen grotendeels overeen met die in een rapport dat vorige maand werd gepubliceerd. Dat rapport was opgesteld door een onafhankelijke commissie in opdracht van inmiddels oud-staatssecretaris Mark Harbers. Harbers zag zich genoodzaakt op te stappen nadat in een top tien veelvoorkomende misdrijven ernstige zaken onder het kopje ‘overig’ waren geplaatst, waardoor hij de schijn zou hebben gewekt deze cijfers te willen verbloemen.

Naar aanleiding van de berichtgeving in NRC over het bewust niet intrekken van verblijfsvergunningen, laat de IND weten dat er wat hen betreft geen sprake is van misstanden, maar dat er wel ruimte is voor verbetering. Ook zegt de IND dat alle aanbevelingen die naar aanleiding van het rapport van vorige maand zijn gedaan worden opgevolgd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zal later dit jaar de Kamer informeren over de te nemen maatregelen.

In de Tweede Kamer wordt ondertussen verbolgen gereageerd op de nieuwe perikelen binnen de IND. Volgens VVD-Kamerlid Bente Becker heeft haar partij onder leiding van toenmalig staatssecretaris Klaas Dijkhoff het juist makkelijker gemaakt verblijfsvergunningen in te trekken, maar laat de IND het na dit ook te doen. PvdA-Kamerlid Attje Kuiken legt de schuld juist bij de VVD die ‘ondanks alle stoere woorden weer niet aanpakt’.

cc-foto: Michel Curi

Geef een reactie

Laatste reacties (51)