40

IND-artsen letten meer op ‘regels’ dan patiënt

Artsen beoordelen zieke asielzoekers op papier en houden nauwelijks rekening met overlevingskansen in het land van herkomst

De artsen van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) zeggen onafhankelijk van de IND te werken, maar houden in werkelijkheid meer rekening met de uitzetregels dat met het ziektebeeld van de patiënt. Medische specialisten van diverse ziekenhuizen hebben kritiek op de IND-artsen. In veel gevallen zouden de specialisten de asielzoeker vanwege zijn ziekte in Nederland houden, terwijl de IND-arts toestemming geeft voor een enkeltje naar huis.

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

In de aflevering ‘Ziek en uitgezet’ praat Zembla met nierpatiënte Angela uit Ghana. Ze heeft in Nederland een nieuwe nier gekregen. Om die goed te laten blijven functioneren heeft ze medicijnen nodig die haar in Nederland bijna niets kosten, maar in haar thuisland Ghana meer dan een maandsalaris. Toch wordt ze door het Bureau Medische Advisering (BMA) van de IND naar huis gestuurd.

De artsen van BMA moeten de gezondheidstoestand van de patiënt beoordelen, maar ook beoordelen of de patiënt in het land van herkomst door een medische specialist behandeld kan worden. Een tweede voorwaarde is dat de benodigde medicijnen beschikbaar zijn. De toegankelijkheid tot die medicijnen of medische specialist is geen voorwaarde.

De artsen van BMA beoordelen de patiënten meestal op papier en behandelen  jaarlijks honderden aanvragen. Regelmatig besluiten ze dat de situatie in het land van herkomst op medisch gebied goed genoeg is om terug te keren. AMC-arts mevrouw F. Bemelman noemt de handelswijze van de BMA-arts kortzichtig:

Het belangrijkste voor een dokter is dat hij moet handelen in het belang van de patiënt. Dat geldt voor mij, maar ook voor de doktoren van het BMA, dat zijn ook artsen.”

De IND wilde niet meewerken aan de uitzending van Zembla, maar zegt in een schriftelijk reactie dat de artsen van het BMA neutraal en onafhankelijk zijn. 

Zembla: ‘Ziek en Uitgezet’

Geef een reactie

Laatste reacties (40)