64

IND dreigde kinderen af te pakken

Update: Bekijk de hele aflevering van Uitgezet ... Moeder kreeg keuze: of vrijwillig op het vliegtuig, of kinderen kwijt aan jeugdzorg

Job Cohen heeft in zijn toenmalige functie als staatssecretaris van Justitie niet overzien wat zijn Vreemdelingenwet zou betekenen voor kinderen. Dat geeft de oud-PvdA-leider woensdagavond toe in het VARA-programma Uitgezet.

Get Adobe Flash
De wet die Cohen in 2000 opstelde maakt het mogelijke om asielkinderen die jaren in Nederland hebben gewoond terug te sturen naar het land van herkomst. “Ik heb niet beseft wat daarvan de consequenties zouden zijn”, zegt Cohen nu.

Volgens Rita Verdonk, toen VVD-minister voor Vreemdelingenzaken, is bewust gekozen om niet na te gaan hoe de kinderen in het land van herkomst terechtkomen, schrijft het Nederlands Dagblad. “Dat is niet onze verantwoordelijkheid”, zegt zij in Uitgezet.

Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa Nils Muiznieks vindt het juist essentieel om na te gaan wat er met de kinderen gebeurt als zij zijn teruggekeerd. Veel van hen zijn getraumatiseerd. In Uitgezet is ook te zien dat uitgezette asielkinderen niet naar school gaan, omdat ze de taal van het land van herkomst niet spreken, aldus het ND.

Uitgezet
Op verzoek van het team van de VARA-serie Uitgezet werden voor het eerst cijfers bekendgemaakt over het aantal asielkinderen dat de laatste jaren gedwongen of zelfstandig Nederland is uitgezet: 

Sinds 2007 hebben 2.665 kinderen het land moeten verlaten. 1.484 van hen (55,7%) zijn uitgezet in de bestuursperiode van minister Leers (CDA). Opvallend is dat 1.236 asielkinderen onder dwang zijn uitgezet. De overigen zijn zelfstandig vertrokken, dat wil zeggen onder begeleiding van het IOM (International Organization for Migration). Ze kregen een vliegticket en een geldbedrag mee.

‘Uitgezet’, een vierdelige documentaireserie over het lot van uitgezette asielkinderen, op woensdag 26 juni en 3, 10 en 17 juli, om 21.15 uur bij de VARA op Nederland 2.  Deel drie bekijkt in hoeverre de politiek, in de wens om uitgeprocedeerde asielzoekers daadwerkelijk uit te zetten, het belang van het asielkind uit het oog is verloren.

ND: Cohen overzag gevolgen Vreemdelingenwet niet

Geef een reactie

Laatste reacties (64)