35

‘IND is bang dat de ene uitzondering de andere uitlokt’

Update: Video reactie Vluchtelingenwerk ... Nationale Ombudsman vindt het opmerkelijk dat de IND maar weinig uitzonderingen op inburgeringregel maakt

Vrouwen wiens mannen al in Nederland zijn moeten eerst een inburgeringsexamen afleggen voordat ze naar Nederland mogen komen. Ook als zij kinderen hebben verwacht minister Gerd Leers dat er thuis stevig geblokt wordt, in plaats van dat de monden worden gevoed. Door de moeilijke situatie in hun land lukt het sommige vrouwen nauwelijks hun examen af te leggen. De Nationale Ombudsman vindt dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) meer oog moet krijgen voor die persoonlijke omstandigheden.

Get Adobe Flash player


Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer schrijft in zijn rapport het opmerkelijk te vinden dat de IND zo weinig gebruikt maakt van de uitzonderingsregeling. Volgens hem zou de IND niet alleen maar bezwaren tegen het maken van een uitzondering moeten afvinken, maar meer oog moeten hebben voor de gehele situatie. Brenninkmeijer denkt dat de IND bang is dat de ene uitzondering de andere uitlokt.

In de afgelopen vijf jaar heeft de IND maar één keer een uitzondering gemaakt. VluchtelingenWerk Nederland klaagt steen en been dat vreemdelingen uit Irak, Somalië en Afghanistan door de moeilijke situatie in hun land het examen nauwelijks kunnen afleggen. Als ze niet naar Nederland mogen komen betekent dat ook dat kinderen jaren lang van een ouder gescheiden blijven. Volgens de organisatie zijn er honderden gezinnen die door de regeling worden opgebroken.

Dorine Manson, directeur VluchtelingenWerk Nederland:

In veel landen kun je je in alle rust en veiligheid voorbereiden om daarna het inburgeringsexamen op de Nederlandse ambassade te doen. Maar dat geldt niet voor landen zoals Afghanistan, Irak en Somalië. De examens worden in deze landen niet afgenomen, waardoor gezinsleden lange en gevaarlijke reizen naar buurlanden moeten maken.

Volkskrant: Ombudsman: Meer oog voor uitzondering op inburgering

Geef een reactie

Laatste reacties (35)