13

IND eist dat ingeburgerde nieuwkomers opnieuw inburgeren

Migranten die via het staatsexamen al waren ingeburgerd, krijgen plotseling van de IND te horen dat ze opnieuw toetsen moeten maken. Zo niet, dan komen ze niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning. Dat meldt de Volkskrant. Het schijnbaar gewijzigde beleid van de IND gaat in tegen de eerdere regels en laat zien dat burgerschap van nieuwkomers blijkbaar ook weer ingetrokken kan worden.

Wie in aanmerking wil komen voor een Nederlands verblijfsdocument, kan daarvoor twee dingen doen. De makkelijkste keuze is daarbij die van het inburgeringsdiploma. Daarbij moet op zes onderdelen een examen afgelegd worden op basistaalniveau A2. Daarnaast bestaat er het staatsexamen, een moeilijker traject en een vereiste voor wie naar het hbo of de universiteit wil.

Voor 2015 was het afleggen van het moeilijkere staatsexamen voldoende om aan de inburgeringsplicht te voldoen. Wie na die tijd het land binnenkwam moest hoe dan ook nog de toetsen Kennis van de Nederlandse maatschappij en Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt behalen. Duo, de dienst die de inburgering uitvoert, laat ook duidelijk weten dat wie vóór 2015 inburgeringsplichtig was die extra toetsen níet hoeft te maken.

Als voorbeeld komt in de Volkskrant de 31-jarige David Azizi aan het woord. Hij kwam in 2012 vanuit Iran naar Nederland, behaalde in 2015 het staatsexamen en volgt nu een hbo-studie elektrotechniek. Azizi was al ingeburgerd, voldeed aan alle eisen, maar mocht afgelopen zomer van de IND plots zijn verblijfsvergunning toch niet omzetten naar een voor onbepaalde tijd. Van de IND moest hij zijn examen Kennis van de Nederlandse maatschappij eerst maar gaan halen. Navraag bij Duo leerde dat dat inderdaad niet nodig is, maar de IND houdt voet bij stuk.

Eens ingeburgerd blijkt voor de IND dus niet altijd ingeburgerd. Op het moment dat iemand een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd wil omzetten in een voor onbepaalde tijd, beschouwt de dienst die persoon gewoon weer als een nieuwkomer. Op dat moment gelden niet meer de eerdere afspraken, maar worden de nieuwe regels gehanteerd. Azizi besloot geen bezwaar aan te tekenen, omdat dan de kans groot was dat ondertussen zijn verblijfsvergunning zou verlopen en hij verder van huis zou zijn. In plaats daarvan heeft hij de naar eigen zeggen ‘gemakkelijke toets’ maar gemaakt.

De Volkskrant citeert nog een andere gedupeerde:

Alsof je na vele jaren autorijden ineens opnieuw moet afrijden omdat sinds het behalen van je rijbewijs de examencriteria zijn veranderd.

Geef een reactie

Laatste reacties (13)