115

Initiatiefwet voor herinvoering dienstplicht

Maandag behandeling in de Tweede Kamer

Door de onvoorspelbare militaire ambities van Rusland en de dreiging van de Islamitische Staat (IS) moet Nederland de militaire dienstplicht weer invoeren. Daarvoor pleit Kamerlid Joram van Klaveren van Groep Bontes/Van Klaveren.
Daarnaast kan de dienstplicht helpen ontspoorde jongeren weer op het rechte pad te brengen.

Dat zegt Van Klaveren tegen NU.nl. Maandag behandelt de Tweede Kamer zijn initiatiefnota waarin hij pleit voor de herinvoering van de militaire dienstplicht voor alle Nederlanders vanaf de leeftijd van 18 jaar. Van Klaveren:

De dienstplicht werd in 1993 na de val van het Sovjet Rijk en de beëindiging van de Koude Oorlog opgeschort. De militaire opleving van Rusland en de terroristische dreiging van IS tonen aan dat Nederland serieus werk moet maken van het op orde brengen van de krijgsmacht. Door de gehele samenleving in aanraking te laten komen met Defensie, zullen veel meer competente jong-volwassenen voor een carrière bij de krijgsmacht kunnen kiezen die anders nooit met de krijgsmacht in aanraking zouden koment.

Een belangrijke andere reden voor de herinvoering van de dienstplicht is volgens Van Klaveren de opvoedkundige en disciplinerende rol die het half jaar in het leger op de jeugd van Nederland kan hebben. In het leger zullen de jongeren orde, structuur en discipline in hun leven krijgen, denkt hij. Daarnaast biedt het probleemjongeren een toekomstperspectief en komen zij in aanraking met verschillende jongeren uit verschillende lagen van de samenleving. “Dat zal de integratie bevorderen.”
Het voorstel van Van Klaveren betreft zowel mannen als vrouwen.Voor gewetensbezwaarden wordt een vervangende dienstplicht geregeld.

Officieel is de dienstplicht nooit afgeschaft, maar de opkomstplicht is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Sinds 1 augustus 1996 worden geen nieuwe dienstplichtigen meer opgeroepen.

CC foto: Bertknot 

Geef een reactie

Laatste reacties (115)