59

Inlichtingendienst MIVD waarschuwt voor China

Volgens de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst moet Nederland China als tegenstander zien

In de nieuwste analyse van de internationale machtsverhoudingen deelt de MIVD de lijn van Amerikaanse haviken. Het expliciet uitspreken van dat oordeel over China ligt politiek gevoelig, omdat het land ook een belangrijke handelspartner is. Het kabinet hanteert tot nu toe een vriendelijke visie op de Aziatische grootmacht.

In november 2014 schreef minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders in zijn internationale veiligheidsstrategie dat het belangrijkste doel van China de verdediging van het eigen grondgebied is. Vorig jaar april zei defensieminister Jeanine Hennis dat de Nederlandse en Chinese krijgsmachten ‘aan het begin van een versterkte samenwerking staan,’ met gezamenlijke deelname aan de VN-missie in Mali als begin. Maar de MIVD schrijft in het gisteren gepubliceerde jaarverslag dat China ‘de komende decennia in toenemende mate het Navo-bondgenootschap en het Nederlands buitenland- en veiligheidsbeleid beïnvloedt’ en dat het een ‘flexibele en opportunistische interpretatie van het non-interventieprincipe zal hanteren’. Met andere woorden:

China probeert met agressie zijn macht in de wereld te vergroten en stuit op verzet van de Verenigde Staten en hun Europese en Aziatische bondgenoten.

Nederland zal het defensiebeleid niet direct omgooien, maar analyses van de MIVD zijn wel belangrijk als informatiebron voor beleidsmakers op diverse ministeries. 

De aard van de Chinese bedoelingen is al jarenlang onderwerp van hevig debat onder analisten en (Amerikaanse) militaire planners. Eén school gelooft dat China ‘vreedzaam opkomt’ en meer geïnteresseerd is in handel dan gebiedsuitbreiding. De hechte economische relaties met de rest van Azië en het Westen sluiten een conflict praktisch uit, zo redeneert zij. Vorig voorjaar volgde ook de MIVD nog deze lijn. De dienst schreef toen in meer algemene termen hoe de wereld verandert van een bestel met de VS als enige supermacht naar een systeem waarin het machtsaandeel van de Aziatische landen gelijkwaardig is. Maar de dienst lijkt zich nu te hebben aangesloten bij de andere denkrichting: China probeert op agressieve wijze Azië te beheersen.

CC Foto: Robert Wright
Trouw: Inlichtingendienst MIVD waarschuwt voor China

Geef een reactie

Laatste reacties (59)