Laatste update 21:43
36

Inlichtingendienst verkeerd geïnformeerd over gevaar Zwarte Piet

De minister van Justitie en Veiligheid (voorheen andersom) stuurt maandelijks een openbare versie van het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) naar de Tweede Kamer. In het rapport van november, dat afgelopen maandag door minister Grapperhaus werd aangeboden, staan een aantal opmerkelijke zaken. Het dreigingsniveau in Nederland blijft weliswaar stabiel op niveau vier (op een schaal van vijf) – dat betekent dat de kans op een aanslag in Nederland reëel is, maar dat er geen concrete aanwijzingen zijn dat er voorbereidingen worden getroffen om in Nederland een aanslag te plegen – maar tegelijkertijd wordt meermaals gewaarschuwd voor de opkomst van extreemrechts in de westerse wereld:

In diverse westerse landen is er de laatste jaren sprake van een toegenomen rechts-terroristische dreiging, vooral in Duitsland en de Verenigde Staten. In de afgelopen tweeënhalf jaar zijn in Europa ten minste tien rechts-terroristische aanslagen gepleegd en in Noord-Amerika ten minste vijf aanslagen. In deze DTN-periode was zowel in het Verenigd Koninkrijk als in Duitsland sprake van extreemrechtse radicalisering binnen de krijgsmacht wat uitmondde in het voorbereiden van terroristische handelingen. In oktober werden in Frankrijk acht personen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van aanslagen op moskeeën en politici. Het is opvallend dat het laatste jaar diverse rechtsterroristische aanslagplegers de vooral door jihadisten veelvuldig gebruikte modus operandi gebruiken van het inrijden met een voertuig op groepen mensen. In juni werd dit, mogelijk als gevolg van het copycateffect, vier keer ingezet (in Charlottesville, Londen, Malmö en Parijs).

En in Nederland in het bijzonder:

De meest zichtbare manifestatie van extreemrechts wordt in Nederland bepaald door groepen als Pegida, Identitair Verzet (ID-Verzet) en in toenemende mate Erkenbrand. De genoemde groeperingen kenmerken zich door extreemrechts gedachtegoed, maar hanteren geen gewelddadige methodes om hun doelen te bereiken. Zorgelijk is wel de toegenomen radicale koers van Pegida gedurende het laatste jaar. Dit komt tot uiting door de verbreding van de focus op het ageren tegen de islam, moslims en asielzoekers in zijn algemeenheid. Ook werkt de groep in Nederland inmiddels samen met rechts-extremistische organisaties uit het buitenland zoals HoGeSa (Hooligans gegen Salafismus) uit Duitsland. ID-verzet heeft in deze DTNperiode gekozen voor het tijdelijk bezetten van islamitische objecten, zoals de salafistische Cornelius Haga school en een moskee in aanbouw in Venlo. ID-Verzet blijft echter, anders dan andere identitaire groepen in Europa, beperkt in omvang. Ook blijven er zorgen over Erkenbrand. De groepering werkt online en offline aan het verder uitbreiden van het aantal volgelingen van hun racialistische leer.

Maar dat de conclusies van het rapport op de dag van publicatie al enigszins achterhaald waren blijkt ook uit onderstaande passage, die onder het kopje ‘extremisme’ melding maakt van de vreedzame demonstranten die zaterdag werden klemgereden op de A7 door pro-pieten:

Enkele relatief nieuwe extreemlinkse antiracistische actiegroepen bestaan voornamelijk uit actievoerders met een migrantenachtergrond. Zij strijden tegen (in hun ogen) racistische en koloniale symbolen in de Nederlandse maatschappij, zoals Zwarte Piet, de VOC, straatnamen en standbeelden. De bekendste actiegroepen hiervan zijn Kick Out Zwarte Piet en De Grauwe Eeuw.

Geef een reactie

Laatste reacties (36)