10

‘Innovatiegeld vooral voor vijf sectoren’

Pleidooi Innovatieplatform om helft budget te steken in water, hightech, voeding en bloemen, chemie en creatieve industrie

Minimaal de helft van het geld dat de rijksoverheid uitgeeft aan innovatie moet terechtkomen bij de sectoren water, hightech, voeding en bloemen, chemie en creatieve industrie.

Deze koerswending in het innovatiebeleid wordt bepleit in het maandag gepubliceerde slotrapport van het Innovatieplatform, zo meldt NRC. Het Rijk subsidieert innovatie jaarlijks met ongeveer 2 miljard euro.

Door scherp te kiezen voor sectoren met goede internationale kansen, extra investeringen in onderwijs en innovatie kan volgens het Innovatieplatform de economische groei hoger uitvallen dan de 1,75% die het Centraal Planbureau heeft voorspeld. Uitvoering van het plan leidt tot een extra groei van 0,5 tot 1% per jaar. Daarmee zou het bruto binnenlands product in 2020 extra groeien, van 35 tot 70 miljard euro.

Om terug te keren in de top van kenniseconomieën moet zo’n 3% van het bbp naar onderzoek en ontwikkeling gaan. Nederland komt nu net boven het OESO-gemiddelde van 1,5% uit.

Geef een reactie

Laatste reacties (10)