14

Instellingen jeugdzorg zetten veel personeel op straat vanwege kabinetsbeleid

Overheveling jeugdzorg naar gemeenten gaat gepaard met ontslaggolf

Instellingen voor jeugdzorg zetten in verband met de komende overheveling van taken naar de gemeenten honderden medewerkers op straat. Er heerst alom grote onzekerheid over voortzetting van taken, instellingen zetten daarom personeel vroegtijdig aan de kant om zo extra financiële moeilijkheden te voorkomen.

NRC Handelsblad schetst een beeld van de ontslaggolf die bij de instellingen plaatsvindt. Het Leger des Heils ontslaat tachtig medewerkers, de Brabantse Combinatie Jeugdzorg zet tientallen medewerkers op straat en bij de landelijke William Schrikker Groep wordt het ontslag van honderden medewerkers voorzien.

De overheveling gaat gepaard met forse bezuinigingen. Dat leidt tot een lose-lose situatie. Er is al minder geld voor de zorg maar er moeten ook middelen vrijgemaakt worden voor een sociaal plan waardoor er nog minder budget voor zorg is. NRC Handelsblad schrijft:

Contracten met gemeenten over de inkoop van jeugdzorg zijn nog altijd niet afgesloten. De definitieve budgetten zijn sinds vorige week bekend. De gemeenten gaan naar verwachting pas na de zomer contracten aanbieden. Voor instellingen betekent dit een vertraging bij het opstarten van een sociaal plan, dat zeker een half jaar in beslag neemt. Oftewel: tot diep in het voorjaar van 2015 zullen instellingen genoodzaakt zijn medewerkers te betalen die boventallig zijn. 

De komende drie jaar wordt bijna een half miljard bezuinigd op de jeugdzorg. Per gemeente komt dat neer op drie ton minder budget in 2015.

cc-foto: Johan van Velzen

Geef een reactie

Laatste reacties (14)