121

Integratie verloopt volgens verwachting

Tweede generatie voelt zich vaker Nederlander... Achterstand in onderwijs en op arbeidsmarkt verkleind... Minder vaak partner uit het buitenland...

Geheel volgens verwachting verloopt de integratie van tweede generatie niet-westerse allochtonen in Nederland een stuk voorspoediger dan bij de eerste generatie. Dat blijkt uit het tweejaarlijkse integratierapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De tweede generatie doet het steeds beter in het onderwijs en staat er sociaaleconomisch beter voor dan de eerste generatie. Bovendien beschouwen zij zichzelf veel vaker als Nederlander dan allochtonen van de eerste generatie.

Volgens het CBS heeft de tweede generatie een kleinere achterstand op de arbeidsmarkt ten opzichte van autochtonen dan de eerste generatie. Ook hebben zij een grotere kans op werk, gemiddeld een hoger inkomen en zijn ze vaker economisch zelfstandig dan de eerste generatie. 

Door de economische crisis is de achterstand op de arbeidsmarkt van niet-westerse allochtone jongeren (20 procent werkloosheid) ten opzichte van autochtone jongeren (9 procent werkloosheid) wel weer groter geworden.
De tweede generatie laat minder vaak een partner uit het herkomstland overkomen dan allochtonen van de eerste generatie. Moeders van de tweede generatie krijgen op ongeveer dezelfde leeftijd als autochtone moeders hun eerste kind. Moeders van de eerste generatie zijn gemiddeld een paar jaar jonger. 

Lees meer bij het CBS: Integratie stapje verder met tweede generatie

Geef een reactie

Laatste reacties (121)