44

Invoering ‘ja, tenzij’-donorregistratie in Wales werkt, volgt Nederland?

In Wales is onlangs een nieuw donorregistratiesysteem ingevoerd: iedereen is automatisch orgaandonor, tenzij je bij leven laat registreren geen donor te willen zijn. Bij overlijden hebben de nabestaanden bovendien het laatste woord: zij beslissen.

In Nederland is wetgeving voor een soortgelijk registratiesysteem in september vorig jaar door de Tweede Kamer aangenomen. Met veel interesse wordt dan ook gekeken naar de uitkomsten van het nieuwe registratiesysteem in Wales: levert het daadwerkelijk meer donoren op, en wat betekent het qua verandering in de praktijk?

Het aantal donoren is inderdaad gestegen: voorgaande jaren schommelde het aantal tussen de 46 en de 58 procent. Sinds de invoering van de wet is het 59 procent. De cijfers gaan maar over een jaar, maar zijn volgens het hoofd van de Nationale Gezondheidsdienst in Wales, Frank Atherton, bemoedigend. “De aantallen mogen dan klein zijn, de impact op de levens van mensen is enorm”, aldus Atherton.

Voor Nederland geldt al jaren een toestemmingspercentage van rond de 50 procent. Een kleine stijging van één of twee procentpunten zou al meer dan tien extra donoren kunnen opleveren. Dat betekent tientallen organen. Op den duur zou, mede doordat een toename van bewustwording, het aantal donoren nog meer kunnen stijgen.

Het plan van D66 werd in september vorig jaar nipt door de Tweede Kamer aangenomen. Na een hoofdelijke stemming kwam de Kamer uit op 75 Kamerleden voor, en 74 tegen. Kamerlid Wassenberg (PvdD) was als enige afwezig, omdat hij vaststond in het verkeer. Als hij mee had kunnen stemmen, zou hij tegen hebben gestemd en was het plan verworpen. De Eerste Kamer moet zich nog buigen over het plan van D66.

NOS: D66-achtige aanpak leidt in Wales tot iets meer orgaandonoren

cc-foto: Hey Paul Studio

Geef een reactie

Laatste reacties (44)