Laatste update 10:05
135

IPCC: Klimaatdoelen Parijs worden ‘vrijwel zeker’ niet gehaald

De kans dat de opwarming van de aarde beperkt blijft tot de anderhalve graad waaraan wereldleiders zich in Parijs commiteerden is nihil.  De ‘paden die de ambities van het klimaatakkoord van Parijs weerspiegelen’ zijn ontoereikend om de opwarming die nu al ongeveer één graad bedraagt een halt te kunnen toeroepen. Alleen ‘snelle, verreikende en ongekende veranderingen in alle onderdelen van de samenleving’ zouden de opwarming nog kunnen beperken. Dat concludeert het wereldklimaatpanel IPCC in een nieuw rapport, gebaseerd op 6000 recente onderzoeken.

Is het dan hopeloos? Nee, zeggen de wetenschappers. De opwarming beperken tot anderhalve graad ten opzichte van het pre-industriële tijdperk  ‘is mogelijk binnen de wetten van de natuurkunde en de scheikunde’, maar vereist wereldwijd ongekende veranderingen waar leiders op dit moment niet toe bereid of in staat lijken. Om anderhalve graad te halen moet de werelduitstoot van broeikasgassen in 2030 al 45 procent lager zijn dan nu, en mag er rond 2050 zelfs helemaal geen netto uitstoot meer zijn. Om dat te kunnen bereiken zou bijvoorbeeld een oppervlak zo groot als India moeten worden volgeplant met biobrandstofgewassen en bos, zouden bijna alle kolencentrales ter wereld dichtmoeten, en dient er er jaarlijks zo’n 800 miljard euro geïnvesteerd te worden in duurzame energie.

Volgens de huidige koers moet er echter rekening gehouden worden met 3 graden opwarming in plaats van 2 graden, omdat landen nog veel te weinig toezeggingen hebben gedaan om hun uitstoot van broeikasgassen te beperken. Als we nog 15 jaar doorgaan met het uitstoten van 42 miljard ton CO2 per jaar, is 1,5 graad opwarming een feit. Met meer hittegolven, droogtes en extreem weer, meer schade aan ecosystemen als koraalriffen en poolgebieden, meer overstromingen en watersnoden en een rap stijgende zeespiegel tot gevolg. Bij 2 graden opwarming worden alle genoemder zaken nog heftiger en krijgen honderden miljoenen mensen  (en dieren) meer ermee te maken.

Over twee maanden komen de landen van het klimaatakkoord van Parijs opnieuw samen in Polen om hun afspraken verder in te vullen. Het is nog maar zeer de vraag of daar de bereidheid getoond zal worden om de maatregelen te nemen die nodig zijn. Volgens de Zuid-Afrikaanse planologe Debra Roberts zijn de komende paar jaar ‘waarschijnlijk de belangrijkste in onze geschiedenis’.

Cc-foto: Akkupa John Wigham

Geef een reactie

Laatste reacties (135)