100

Islamitisch geestelijke wil massale mars van Britse moslims tegen terreur

'Vrede en geweldloosheid kun je demonstreren, dat helpt tegen radicalen'

Dr Muhammad Tahir-ul-Qadri is een Pakistaanse theoloog die het tot zijn missie heeft gemaakt de gewelddadige islamisten te dwarsbomen die het geloof trachten te kapen met oorlog en terreur. Hij verwierf wereldfaam door een fatwa uit te spreken tegen terroristen. Dat kwam hem ook op doodsbedreigingen te staan.

De Pakistaan bezoekt momenteel Londen om een ideologisch offensief tegen de radicalen te lanceren. Hij introduceert lesmateriaal voor islamitische scholen waarin sterk de nadruk wordt gelegd op het afzweren van terreur en geweld. In een gesprek met de Independent stelt hij dat een goed idee is wanneer Britse moslims massaal de straat op gaan uit protest tegen het door de terroristen uit naam van islam gepleegde geweld.

Dat zou “tonen dat het overgrote deel van de moslimgemeenschap, die voor vrede zijn, die tegen iedere vorm van terreur zijn, dat ze niet stil zijn, dat ze van zich laten horen en het niet goedkeuren.” Hij verwijst daarmee naar controversiële opmerkingen van de conservatieve premier Cameron die suggereerde dat sommige moslimgemeenschappen de ‘giftige ideologie’ van Isis ‘stilletjes goedkeuren’. Hij wijst er op dat de terroristen de vijanden van iedereen zijn: “Het zijn criminelen, de vijanden van de mensheid, de vijanden van religie, de vijanden van moraliteit, de vijanden van menselijke waarden.” De theoloog stelt dat iemand die overgaat tot terreur in feite geen moslim meer is omdat het geloof dit soort daden expliciet verbiedt. Op een plekje in het paradijs, motief van vele terroristen, hoeven ze volgens hem niet te rekenen: “ze gaan regelrecht naar de hel”.

Tahir-ul-Qadri wil het idee voor een demonstratie voorleggen aan 700 Britse imams waar hij binnenkort een bijeenkomst mee heeft. Een vooraanstaand lid van de Muslim Council of Britain is enthousiast. Zij wil graag dat ook gelovigen uit andere religies en niet-gelovigen deelnemen aan de demonstratie om een eensgezindheid te tonen die alle opvattingen overstijgt. 

De geestelijke, die een aanhanger is van het soefisme, een spirituele stroming binnen de islam, riep eerder op tot een mars in Pakistan. Volgens officiële cijfers kwamen daar 50.000 mensen op af.

Update 23:45
Critici wijzen er op dat Tahir-ul-Qadri in de jaren 80 in Pakistan architect was van de invoering van strenge wetten tegen godslastering. Hij nam daar later afstand van. In januari van dit jaar, na de aanslagen in Parijs, riep hij de VN op werk te maken van de bestrijding van godslastering. Hij verweet de wereld met twee maten te meten omdat zaken als de ontkenning van de Holocaust wel verboden zijn, evenals het beledigen van het christelijk geloof in sommige landen, maar dat de beledigers van moslims vrij spel hebben.

Lees ook de opinie van Karim Boulidam: Samen tegen elke vorm van geweld, juist nu!

Geef een reactie

Laatste reacties (100)