70

Israël werft 10.000 propaganda-agenten in Europa

Extreem-rechtse minister van Buitenlandse Zaken wil publieke opinie manipuleren

Israëlische ambassades in tien Europese landen hebben de opdrahct gekregen ieder duizend burgers te werven die in het publieke debat het beleid van de joodse staat gaan verdedigen. De actie is onderdeel van een nieuw pr-offensief om verdere afbreuk van het imago tegen te gaan.

Volgens The Guardian, die de hand wist te leggen op de vertrouwelijke informatie, heeft de extreemrechtse minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman opdracht gegeven tot het opmerkelijke initiatief. De te werven burgers worden ‘bondgenoten’ genoemd die het beleid actief moeten gaan promoten in de media en tijdens debatten. Gedacht wordt aan journalisten, academici en studenten. Of de ‘bondgenoten’ betaald krijgen voor hun werkzaamheden is onduidelijk.

Het gaat om tien Europese landen waaronder het Verenigd Koninkrijk. Of Nederland er ook onder valt is onbekend. Daarnaast krijgen ambassades in Londen, Parijs, Berlijn, Madrid en Rome extra geld om lobbyïsten en pr-mensen in te huren. Die moeten naast promotiewerk ook de aandacht vestigen op onderwerpen die Israël graag op de politieke agenda ziet zoals de mensenrechtenschendingen in de Arabische wereld en Iran.

The Guardian: Israel recruits citizen advocates in Europe

cc-foto: David Ortmann

Geef een reactie

Laatste reacties (70)