37

Israëlische boetes betaald met Nederlands ontwikkelingsgeld

Ontwikkelingsgeld gaat op aan Israëlisch bureaucratisch gedoe

Volgens het Algemeen Dagblad vloeit Nederlands ontwikkelingsgeld al jaren naar de Israëlische staatskas. Israël neemt in de door haar bezette gebieden geregeld landbouwwerktuigen in beslag, die de rechtmatige eigenaren alleen terug kunnen krijgen na het betalen van boetes. De gedupeerden gebruiken daarvoor, bij gebrek aan eigen middelen, Nederlands ontwikkelingsgeld.

De onthulling van het AD leidt in ons land tot de voorspelbare verontwaardiging over misbruik van hulpgelden. In werkelijkheid is sinds 2013 slechts drie keer een boete betaald. De hoogte van de boetes varieerde van 1650 tot 6500 euro. Het ministerie van Buitenlandse zaken erkent dat de boetes betaald worden uit de pot met Nederlands ontwikkelingsgeld.

Nederland heeft voor de periode 2013-2016 zo’n negen miljoen euro uitgetrokken voor Palestijnse landbouwprojecten. Omdat de boeren de opgelegde boetes zelf niet kunnen betalen en de ontwikkelingsprojecten anders stil komen te liggen, worden de reserves van het budget hiervoor ingezet. 

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) is niet blij met de steun, omdat het hulp aan Palestijnen betreft. Elise Friedmann laat namens het CIDI weten het een vreemde zaak te vinden als er gebruik gemaakt wordt van Nederlandse subsidies: “Zeker als de in beslag genomen machines zijn gebruikt voor geweld.” Volgens de directeur van de Palestijnse hulporganisatie UAWC is dat echter niet het geval en zijn het juist Joodse kolonisten die confrontaties uitlokken.

Een Palestijnse boer laat weten:

Elke nacht moeten we de machines bewaken om te voorkomen dat de kolonisten ze in brand steken of onklaar maken.

Het ministerie stelt dat “het project wordt uitgevoerd in een politiek complexe omgeving’ en dat ‘dit soort risico’s verwachtbaar zijn”. Irene van Staveren, hoogleraar ontwikkelingseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam vindt de constructie onnodig omslachtig: 

Ontwikkelingsgeld gaat wel vaker op aan bureaucratisch gedoe, maar in dit geval zou het logisch zijn als Nederland er bij de Israëlische overheid op aandringt geen boetes uit te delen bij hulpprojecten.

AD: Nederland betaalt boetes Palestijnen met hulpgeld

CC: activestills

Geef een reactie

Laatste reacties (37)