289

‘Ja, wij willen’

Uniek: Rutte & Samsom bij Pauw & Witteman ... Asscher wordt vicepremier ... 'Bruggen slaan' wordt het nieuwe motto ... Kabinet richt zich op drie pijlers: 1. Schatkist op orde, 2. Eerlijk delen 3. Werken aan duurzame groei ... Nieuw kabinet 8 november op bordes

Diederik Samsom is trots op het akkoord dat hij heeft bereikt met de VVD. De VVD stemt in met de resultaten. Ook de PvdA-fractie steunt het akkoord, meldt de NOS: Samsom lichtte het overleg toe: “Ik heb het mandaat om nu af te ronden. Er is een mooie discussie geweest in de fractie”, aldus Samsom. “De fractie beseft hoe belangrijk het akkoord is.”

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

Update 19:30
De Tweede Kamer debatteert woensdagochtend met informateurs Henk Kamp (VVD) en Wouter Bos (PvdA) over hun eindverslag van de kabinetsformatie. Belangrijkste onderwerp van het debat zal het regeerakkoord worden.

Pikant is dat Rutte en Samsom maandagavond al te gast zullen zijn, nog voordat ze met de Kamer hebben gesproken. Het is het zoveelste unicum bij deze formatie, die ook nog eens snel is verlopen. Bij De Wereld Draait Door stelde Felix Rottenberg dat de snelheid van de formatie te danken is aan het uitschakelen van de koningin. Hij prees daarvoor Alexander Pechtold die destijds het intiatief nam tot het aan de Kamer toewijzen van de kabinetsvorming.

Update 17.12 uur

Asscher vertelt in zijn persconferentie dat ‘dit het moment is’ om ‘de nieuwe vloer onder de verzorgingsstaat te leggen’. 

Ik ga niet naar Den Haag om te stoppen in Amsterdam. Ik ga naar Den Haag om verder te gaan waar ik mee bezig was. Ik heb er vreselijk veel zin in, maar het was niet een beslissing die je licht neemt.

Update 16.15 uur

Rutte sprak van een evenwichtig pakket, dat iedereen in Nederland zal raken. PvdA-leider Samsom sprak van een bijzonder proces met een bijzonder resultaat. Aan het nieuwe kabinet van VVD en PvdA liggen drie pijlers ten grondslag. ‘De schatkist op orde, eerlijk delen en werken aan duurzame groei’.

“We zullen opnieuw aan Nederlanders vragen om draagvlak te creeëren voor 16 miljard aan ombuigingen. Dat is 1.000 euro per Nederlander”, zei Rutte. “Wij realiseren ons dat dit pakket iedereen in Nederland zal raken, dat iedereen in Nederland dit zal voelen.”

Allereerst is Rutte aan het woord om te vertellen welke punten de VVD heeft binnengehaald. Daarbij noemt hij de aangescherpte regels voor migranten. Zij mogen pas na zeven jaar stemmen voor de gemeenteraad en binnen dit tijdsbestek ook geen bijstand aanvragen.

Ook wordt illegaliteit strafbaar gesteld. De politie krijgt een extra budget van 100 miljoen, daarbij komt meer aandacht voor de positie van het slachtoffer en komt er een eigen bijdrageregeling voor de veroordeelde. Ook wordt het mogelijk om levenslang toezicht te houden op zeden- en geweldsdelinquenten.

Samsom onthult dat de Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher de nieuwe vicepremier wordt. Hij benadrukt dat met deze formatie een crisis wordt voorkomen. Het is een pakket maatregelen waar hij trots op is. “Er valt niemand tussen wal en schip op de arbeidsmarkt”, zegt Samsom. Bedrijven worden verplicht een bepaald aantal arbeidsgehandicapten aan te nemen. Ook wordt de duur van de WW-uitkering teruggedrongen.

De lagere inkomens gaan er modaal 0,2 procent op vooruit. Mensen die bovenmodaal verdienen gaan er 0,6 procent op achteruit, aldus Samsom.

Onderwijs
Naast het leenstelsel dat Rutte en Samsom willen invoeren in plaats van de basisbeurs, wordt ook de OV-jaarkaart per 2015 afgeschaft. In het regeerakkoord schrijven ze dat Nederland tot de top vijf van de wereld moet gaan behoren. Startende docenten moeten beter begeleid worden en bestaande docenten en schoolleiders moeten betere bijscholing krijgen. Ook komt er 250 miljoen beschikbaar om het MBO te intensiveren.

Ontwikkelingssamenwerking
De bezuiniging van 1 miljard op ontwikkelingssamenwerking noemt Samsom een ‘pijnlijk punt’. Maar met een nieuwe minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking moet een nieuwe vorm van hulp worden opgezet.

Woningmarkt
Er komt een nieuwe minister voor Wonen en Rijksdienst belast met het woondossier. Het scheefwonen wordt aangepakt. De huren van hogere inkomens worden marktconform gemaakt.

De hypotheekrenteaftrek blijft bestaan. Voor bestaande en nieuwe hypothecaire leningen wordt vanaf 2014 het maximale aftrektarief (vierde schijf), in stappen van een half procent per jaar, teruggebracht naar het tarief van de derde schijf De hypotheekrenteafrek wordt per jaar met 0,5 procent beperkt. Dat geld vloeit niet naar de staatskas, maar gaat via lagere belastingen terug naar de burger. Ook kunnen starters op de woningmarkt hun restschuld meefinancieren.

Kinderpardon
Het kinderpardon voor gewortelde kinderen van asielzoekers komt er toch. VVD was in het vorig kabinet tegen, maar stemt nu toch in met het voorstel van PvdA en ChristenUnie. Naar verluid komen er zo’n 100 kinderen in aanmerking voor de regeling. Asielzaken wordt in het nieuwe kabinet ondergebracht bij Justitie.

Publieke Omroep
De publieke Omroep moet vanaf 2017 een structurele bezuiniging van 100 miljoen euro opnemen. De eerste stap wordt al gezet in 2016 met een bezuiniging van 50 miljoen.

Olympische Spelen
VVD en PvdA willen de Olympische Spelen niet naar Nederland halen. Daaraan zijn te veel financiële risico’s verbonden, stelt het regeerakkoord.

De bezuiniging van 16 miljard blijft staan.

Wietpas
De wietpas die door Rutte I is ingevoerd, wordt weer afgeschaft. Wel blijft de identificatieplicht bij coffeeshops van kracht en moeten klanten ook hun verblijfsvergunning en een uittreksel uit het bevolkingsregister laten zien om aan te tonen dat ze in Nederland wonen.
Ook gaat de minimumleeftijd voor de verstrekking van alcohol van 16 naar 18 jaar. Die maatregel gaan gepaard met meer voorlichting en betere handhaving.

Bestuurlijke herindeling
Op de lange termijn zal Nederland worden ingedeeld in vijf landsdelen met een eigen budget. De provincies Noord-Holland, Utrecht en de Flevopolder zullen worden samengevoegd. Ook komen er alleen gemeenten van meer dan 100.000 inwoners.

Lees meer over de hoofdpunten in het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ in de Volkskrant.

CDA-fractieleider Buma feliciteerde Rutte en Samsom met hun bereikte akkoord, maar benadrukt ook dat de werkelijke bezuiniging van dit kabinet niet 16, maar 23 miljard is. Gezinnen zijn volgens hem de klos met Rutte-II. Zij krijgen te maken met harde maatregelen zoals de verlaging van de kinderbijslag voor kinderen van 6 tot 17 jaar, het leenstelsel en de afschaffing van de ov-jaarkaart voor studenten en de aanpak van de hypotheekrenteaftrek.

Update 16.10 uur

Het Cultureel Planbureau heeft inmiddels de cijfers over het Regeerakkoord op haar site gepubliceerd. Belangrijkste onthulling daaruit is dat met het akkoord de koopkracht gelijk blijft. Het tekort blijft op 1,5 procent in 2017.

Update 14.30 uur

RTL-Verslaggever Kees Berghuis zegt op Twitter dat het nieuwe motto van het kabinet ‘bruggen slaan’ schijnt te zijn. De gesprekken met de informateurs Henk Kamp en Wouter Bos zijn afgerond. Rutte zei na de fractievergadering dat het een ‘evenwichtig pakket’ is. De presentatie van het regeerakkoord zal naar verwachten om 16.00 uur beginnen. De tekst van het regeerakkoord is vanaf dat moment ook te lezen op kabinetsformatie2012.nl. De Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher geeft om 17.00 uur een persconferentie.

Update 12:30

NRC Handelsblad meldt over het akkoord:

De bezuinigingen zullen hogere inkomens harder treffen dan lagere. De koopkracht van hoge inkomens gaat achteruit, die van de laagste inkomens licht vooruit. Dat was een belangrijk doel van de PvdA. Partijleider Diederik Samsom voerde campagne met de slogan ‘eerlijk delen’.

Eerder:

Trouw meldt dat het stuk maandagochtend naar de fracties van VVD en PvdA gaat.

Een aantal belangrijke maatregelen uit het conceptregeerakkoord lekte vorige week al uit. Zo wordt de hypotheekrenteaftrek ook voor bestaande gevallen geleidelijk verlaagd, worden de zorgpremies inkomensafhankelijk en verdwijnt de zorgtoeslag en zou er voor 1 miljard euro worden gekort op Ontwikkelingssamenwerking.

Als de fracties akkoord gaan met de maatregelen kan het nieuwe kabinet snel worden beëdigd. Zondag werd duidelijk dat de nieuwe ministersploeg vrijwel rond lijkt. 

De NOS heeft een overzicht van nieuwe maatregelen die in het akkoord zouden staan:

– Er komt geen kilometerheffing
– De Hedwigepolder in Zeeland wordt onder water gezet
– Hypotheekrenteaftrek bestaande gevallen beperken. Vanaf 2014 maximale aftrek elk jaar met half procent verminderen
– Hoogste belastingtarief van 52 naar 49 procent
– In 2014 inkomstenbelasting derde schrijf van 42 naar 38 procent
– Afschaffen zorgtoeslag
– Inkomensafhankelijke ziektekostenpremie
– 1 miljard euro bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking
– Extra geld naar Defensie voor vredesmissies

De Volkskrant schrijft:

De kabinetsformatie tussen VVD en PvdA lijkt uit te komen op een duur die fors ligt onder het na-oorlogse gemiddelde van 90 dagen. Vandaag is dag 47 sinds de verkiezingen van 12 september. Als het loopt zoals nu verwacht wordt, kan het kabinet in de week van 5 november op het bordes staan met koning Beatrix.

In Den Haag heerst nog steeds radiostilte en klampen journalisten zich vast aan iedere gebeurtenis. Zo was het nieuws dat Ronald Plasterk, volgens onbevestigde berichten de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, maandagochtend tijdens het fractieoverleg een banaan liet bezorgen. In de VS wordt de start van een oorlog altijd afgemeten aan de pizza’s die bezorgd worden op het Pentagon en Witte Huis. Of de banaan op iets duidt en zo ja wat, is onduidelijk.

Opinies over het regeerakkoord:

Wijnand Duyvendak: Weer vier jaar pappen en nathouden in Rutte2?

Gijsbregt Brouwer: Bruggen slaan
Han van der Horst: VVD en PvdA vermoorden lokale democratie

Geef een reactie

Laatste reacties (289)