Laatste update 04 juni 2017, 08:20
55

Jalta-hoofdredacteur waarschuwt: ‘Radicaal rechts debat drijft op racisme’

De hoofdredacteur van de rechts-conservatieve opiniesite Jalta Joshua Livestro gooit zaterdag in de Volkskrant de knuppel in het rabiaat rechtse hoenderhok. Dat doet hij in een ingezonden opiniestuk waarin hij de stortvloed aan ‘paranoïde samenzweringsverhalen’ die rondgepompt worden door radicaal rechtse media zoals bijvoorbeeld The Post Online en GeenStijl, maar ook op de opiniepagina’s van vrijwel elke landelijke krant belanden, benoemt voor wat ze werkelijk zijn: racisme.

Volgens Livestro wordt het discours op de rechterflank momenteel gekaapt door complotdenkers. Columnisten en opiniemakers die voortdurend waarschuwen voor ‘de elites’ die met hun verborgen agenda aansturen op een clash tussen bevolkingsgroepen, de moedwillige islamisering van de westerse wereld en het laten uitsterven van de witte mens.

‘Intellectueel goed uitgewerkt’ is dat Nederlandse discours echter niet, stelt Livestro, met gepast gevoel voor understatement. Nederland kent geen Oswald Spengler, Jean Raspails of Michel Houellebecq. In plaats daarvan moeten de Lage Landen het doen met goedkope aftreksels als Wierd Duk, Joost Niemöller en Thierry Baudet. In hun publicaties zijn wel soortgelijke
elementen te vinden, schrijft Livestro. Steeds terugkerende waanbeelden zijn: ‘de bedenkelijke bedoelingen van nieuwkomers, westers gebrek aan weerbaarheid en de ondermijnende rol van elites.’

Livestro schroomt niet man en paard te noemen. Zo vermeldt hij de voorspelde ‘burgeroorlog’ van islamofobe complotdenker en tevens fervent rassenleerverkondiger Joost Niemöller en de voorspelde ‘clash’ door AD-journalist en onderbuikfluisteraar Wierd Duk. Maar ook de ‘revolte’ waar Geert Wilders onophoudelijk voor waarschuwt en de oproep te ‘vechten voor het vaderland’ van de beduidend minder getalenteerde politicus Jan Roos.

Deze ondergangsobsessie is op zich al gevaarlijk, vooral wanneer zij wordt gebruikt als legitimering voor gewelddadige actie. Erger is de analyse die aan het ondergangsdenken ten grondslag ligt.

De Jalta-hoofdredacteur constateert ook dat het heilige geloof in allerhande complotten niet de enige voorname boodschap is van de columnisten en politici op rechts. Ook het voortdurend in twijfel trekken van feiten is een belangrijk bestanddeel van hun boodschap.

Het feit dat men twijfelt aan officiële verklaringen is op zich ook een gevolg van een samenzwering. ‘Gaslighting’ noemt men die, de idee dat de bevolking door psychologische manipulatie structureel aan het twijfelen wordt gebracht over haar eigen waarneming.

De theorie is vernoemd naar de filmklassieker Gaslight waarin een kwaadaardige man zijn vrouw via manipulatie tracht te overtuigen dat ze krankzinnig is.

Dit middel zou door de elite worden ingezet om ‘een heel leger van zombies op de been te brengen: mensen die niet rebelleren, niet afwijken en overal rustig onder blijven’. Deze theorie werd populair gemaakt door ThePostOnline-columniste Sietske Bergsma, schrijft Livestro. ‘Bij dat complot ‘horen vanzelfsprekend ook ‘gelijkgeschakelde media’ die uitsluitend de officiële verklaringen als nieuws durven te brengen. Aldus Wierd Duk, die daarmee zijn journalistieke collega’s op één lijn stelt met de pers tijdens de Duitse bezetting.’

Maar het voorspellen van de ondergang van de beschaafde, westerse wereld, mag dan de verpakking zijn, de boodschap is een heel andere, aldus Livestro. De werkelijke agenda van de zogenaamde intellectuele voorhoede op rechts bestaat uit ‘opvattingen die met geen ander woord kunnen worden aangeduid dan ‘racisme’’.

Als voorbeeld noemt Livestro FvD-voorman Thierry Baudet die, voor hij aan tafel bij RTL Late Night oreerde over een ‘rassenprobleem’, al waarschuwde voor ‘homeopathische verdunning’ van de Nederlandse bevolking als gevolg van massa-immigratie:

Het herhaalde koppelen van ‘etnische’ veranderingen aan massa-immigratie toont aan dat Baudet denkt in rassen-historische verklaringschema’s, een soort quasi-wetenschappelijk racisme.

In het opiniestuk pleit Livestro ervoor dat er paal en perk gesteld wordt aan wat er op de opiniepagina’s verschijnt. ‘Scherp formuleren van opvattingen kan nuttig zijn om het debat af en toe wat op te schudden,’ schrijft Livestro, die toegeeft enkele van de genoemde auteurs zelf ook een platform te hebben gegeven op Jalta. Maar wie dit soort ideeeën aanhangt verdient volgens Livestro geen podium en Jalta zal dergelijke auteurs voortaan dan ook weren.

In de opsomming laat Livestro overigens na het door hemzelf opgerichte complotblog De Dagelijkse Standaard te noemen, een site die hij heeft overgedaan aan een ex-Breitbart-medewerker en sindsdien bij uitstek grossiert in xenofobische samenzweringstheorieën.

De vraag is of De Volkskrant zelf het pleidooi van Livestro ter harte zal nemen. Veel van de genoemde opiniemakers, met vele anderen die niet bij naam werden genoemd, mochten en mogen geregeld hun theorieën uiteenzetten op de opiniepagina’s van de krant zelf. Met absoluut dieptepunt wel de rechtsextremistische ‘Blonde Mevrouw’ die in 2014 onder schuilnaam een podium kreeg om Harriët Duurvoort – nota bene een eigen columnist – aan te vallen.

Op social media wordt zaterdag gemengd gereageerd op het artikel van Livestro. Tenminste, aan de linkerkant van het spectrum. Op rechts is men het er toch vooral over eens dat Livestro het kwaad zelf is en wordt hij er door onder meer extreemrechts shockblog GeenStijl hysterisch van beschuldigd een ‘dodenlijst’ te hebben opgesteld. Een populair fenomeen onder radicaal rechtse complotdenkers.

Op links zijn er mensen die blij zijn dat de Volkskrant het zeer welkome tegengeluid van Livestro hebben gepubliceerd. Aan de andere kant zijn er daar ook meerderen die het wel heel wrang vinden dat uitgerekend Livestro, die met zowel Jalta als De Dagelijkse Standaard een flink aandeel heeft gehad in het opvoeren van het extreemrechtse geluid, nu degene is die waarschuwt voor datzelfde geluid. Want social media: het is nooit goed of het deugt niet.

Geef een reactie

Laatste reacties (55)