120

Jan Pronk bedankt voor PvdA

Oud-minister vindt PvdA niet sociaal-democratisch meer

PvdA-prominent Jan Pronk heeft zijn lidmaatschap van de Partij van de Arbeid opgezegd. De oud-minister voelt zich niet langer thuis bij de partij, die volgens hem de kwalificatie “sociaal-democratisch” niet meer waarmaakt.

Pronk zet zijn beweegredenen uiteen in een brief aan het partijbestuur.  Daarin schrijft hij onder meer: 

‘Wie bijna een halve eeuw lid is van de Partij van de Arbeid neemt niet luchthartig afscheid. Ik heb er geruime tijd over gedacht en lang geaarzeld, maar ik heb besloten mijn lidmaatschap van de partij op te zeggen. Ik ben en blijf sociaaldemocraat. Juist daarom voel ik mij niet langer thuis in de PvdA. De partij heeft zich steeds verder van de beginselen van de sociaaldemocratie verwijderd’.

In een weblog op zijn eigen site geeft Jan Pronk aan dat vooral de bezuiniging op Ontwikkelingssamenwerking waarmee de PvdA akkoord is gegaan tot zijn besluit heeft geleid. Ook de opstelling van de partij op het terrein van het vreemdelingenbeleid, en met name de strafbaarstelling van illegaliteit noemt de oud-minster een verloochening van sociaal-democratische beginselen.

Pronk was een aantal malen minster van Ontwikkelingssamenwerking, onder andere in het roemruchte kabinet-Den Uyl. Daarnaast was hij minister van VROM, lid van de Tweede Kamer en van het Europees Parlement, en bekleedde hij functies voor de Verenigde Naties. Pronk gold de laatste jaren als het linkse geweten van de partij, waarvan hij in 2007 tevergeefs voorzitter probeerde te worden.

Eerder deze week bedankte ook oud-Kamerlid Godelieve van Heteren voor de PvdA.

Lees ook op Joop de afscheidsbrief van Jan Pronk: Afscheid van de PvdA

Volkskrant: Jan Pronk zegt lidmaatschap PvdA op

Geef een reactie

Laatste reacties (120)