42

Jan Terlouw presenteert manifest met alle jongerenpartijen

Na zijn veelbesproken optreden in De Wereld Draait Door eind vorig jaar heeft Jan Terlouw niet stilgezeten. Zijn pleidooi voor meer vertrouwen in de samenleving en aandacht voor duurzaamheid, werd online veel bekeken en gedeeld. Terlouw kreeg naar eigen zeggen veel reacties binnen. Naar aanleiding van zijn optreden heeft hij de voorzitters van tien verschillende jongerenorganisaties bij hem thuis uitgenodigd, van DWARS (GroenLinks) tot aan de SGP-J. Hier is een manifest uit voortgekomen wat deze allen hebben ondertekend.

In dit manifest zijn alle jongerenorganisaties, ongeacht hun politieke kleur, het eens geworden over een aantal punten. Ten eerste het belang van concrete maatregelen om de temperatuurstijging van de atmosfeer tegen te gaan, en koploper te worden op het gebied van duurzaamheid.

De jongeren willen daarnaast dat iedere maatregel getoetst wordt aan de kwaliteit van de aarde, en dat de menselijke maat norm zal zijn in alle te vormen wetgeving. Ook pleiten ze dat het kabinet het principe ‘de vervuiler betaalt’ als uitgangspunt neemt, om zo te zorgen dat innovatie op het gebied van duurzaamheid wordt gestimuleerd.

Opvallend was het vierde punt van het manifest:

Het kabinet zal alles in het werk stellen om in internationaal verband te bevorderen dat multinationale ondernemingen niet minder belasting betalen dan het midden- en kleinbedrijf.

Deze werd namelijk ook ondertekend door de voorzitter van de jongerenpartij van de VVD, wiens moederpartij er beduidend andere standpunten op nahoudt. Rutger de Ridder van de JOVD maakte zich echter niet veel zorgen over de communicatie tussen Mark Rutte en de jongerentak:

‘De partij weet van het bestaan van het manifest. Het is nu nog even inmasseren en dan na 15 maart zorgen dat het er goed doorheen komt. Maar we gaan ervoor zorgen.’

Het manifest benadrukte ook het belang van onderling vertrouwen tussen de samenleving en de politiek, een echo van de speech van Terlouw over het touwtje uit de brievenbus. De politieke jongerenorganisaties dringen erop aan dat de vijf punten van het manifest worden opgenomen in een na 15 maart te sluiten regeerakkoord.

De fractievoorzitter van GroenLinks is in ieder geval erg over het manifest te spreken.

Geef een reactie

Laatste reacties (42)