26

Je kind te dik laten worden kan kindermishandeling zijn

Paul Rosenmöller zinspeelt op uithuisplaatsing

Het convenant overgewicht onder leiding van Paul Rosenmöller biedt vandaag zijn plannen om overgewicht te bestrijden aan minister Ab Klink van Volksgezondheid aan. Maatregelen waar het convenant overgewicht onder meer voor pleit zijn: gezondere maaltijden in schoolkantines, meer sportveldjes in gemeenten en elke dag sport op het lesrooster van school.

In dat kader staat er vandaag een opmerkelijk interview met Rosenmöller in De Pers. Daarin stelt hij dat als ouders hun kind te veel laten eten en te weinig laten bewegen, er sprake van kindermishandeling kan zijn.

Ouders die hun kinderen geen juiste balans tussen eten en energieverbruik aanbieden, nemen hun verantwoordelijkheid niet’, stelt Paul Rosenmöller, voorzitter van het Convenant overgewicht. Op het moment dat ouders het ‘echt laten lopen’, doen ze volgens hem ‘hun kinderen iets aan’. ‘In individuele situaties komt kindermishandeling voor’, verklaart de oud-politicus.

Hij wijst er vervolgens op dat het gebruikelijk is om extreem ondervoede kinderen uit huis te plaatsen, terwijl dat bij extreem dikke kinderen niet het geval is, daarmee suggererend dat dat misschien wel zou moeten. Tegelijkertijd waarschuwt Rosenmöller voor stigmatisering:

Ouders die veel te zware kinderen hebben, doen dat niet met plezier. Zij zien het vaak zelf als laatste.’

Onder verwijzing naar de ernstige gevolgen van overgewicht, roept Rosenmöller alle politieke partijen op om de bestrijding ervan in hun verkiezingsprogramma’s op te nemen. Ook spreekt hij de hoop uit dat het een plaats zal krijgen in de coalitieonderhandelingen in de gemeenten na de gemeenteraadsverkiezingen. Niet alleen om gezondheidsschade tegen te gaan, maar ook vanwege de economische schade. De Pers berekende al eerder dat vraatzucht ons ongeveer 3.7 miljard per jaar kost.

Maatregelen waar het convenant overgewicht onder meer voor pleit zijn: gezondere maaltijden in schoolkantines, meer sportveldjes in gemeenten en elke dag sport op het lesrooster van school.

Geef een reactie

Laatste reacties (26)