182

Jerusalem Post bekritiseert vreedzaam Noorwegen

Israëlische krant roept op tot afbraak Noorse multiculuturele samenleving

In het debat rond de massamoord in Noorwegen gaat het voortdurend over de vraag of de gruwelijke misdaad in verband mag worden gebracht met de opkomst van rechts-populisme. De gezaghebbende Israëlische krant wijst opmerkelijk genoeg naar een andere ‘schuldige’: de Noorse multiculturele samenleving.

De conservatieve krant opent het hoofdredactioneel commentaar met:

De marginale rechts-extremisten van Europa vormen een echt gevaar voor de maatschappij. Maar Oslo’s verpletterende tragedie mag niet gebruikt gaan worden door hen die de weerzinwekkende mislukking van het multiculturalisme willen toedekken.

Let wel, de slachtoffers waren lid van een partij die voor een vreedzame en tolerante multiculturele samenleving staat. Het is interessant de gedachtengang in het commentaar te volgen omdat die vermoedelijk gretig gehoor vindt bij dat deel van het publiek dat geen verband wil leggen tussen de daad en rabiate populistische taal. In Nederland wordt de conservatieve Israëlische kijk op de maatschappij vaak bijna letterlijk overgenomen door de PVV. De rode lijn in het commentaar: de schuld leggen bij de slachtoffers.

Zo schrijft de krant: “Bij gebrek aan wapens waarmee Breivik tegengehouden kon worden, kon het eiland aan via het water ontvlucht worden.”

Die opmerking kan gelezen worden als kritiek op het vreedzame karakter van de Noorse samenleving waar zelfs de politie niet standaard bewapend is. ‘Naïef’ wordt dat streven genoemd. De krant wijst er ook fijntjes op dat Oslo de naamgever is van de ‘misleidende’ Oslo-akkoorden waarmee gepoogd werd vrede te bewerkstelligen tussen Israël en de Palestijnen. Nu moeten de Noren die volgens de krant ‘hardnekkig op zoek zijn naar vrede’ erkennen dat ze het Kwaad in hun midden hebben.

Vervolgens wijst de krant er op dat er een verband gelegd moet worden tussen de daad en het afwijzen van multiculturalisme. Die afwijzing mag volgens het commentaar nu niet gedelegitimeerd worden.

De Jerusalem Post wijst op de toename van het aantal moslims (van 3,5 procent nu naar 6 procent over 20 jaar)

Het koesteren van een open maatschappij die niet bevlekt wordt door racisme of xenofobie moet hand in hand gaan met de bescherming van de unieke Europese cultuur en en waarden.

Geen woord over de breed uitgemeten bewondering van massamoordenaar Breivik voor Israël. Ontkennen doe je zo.

cc-foto: Mediactivista

Geef een reactie

Laatste reacties (182)