140

Jesse Klaver lanceert Deltaplan voor Nederland na de coronacrisis

GroenLinks-leider Jesse Klaver heeft een plan gelanceerd waarin hij uiteenzet wat er moet veranderen na de coronacrisis. Het manifest #SolidaireSamenleving opent met de constatering:

Wat de coronacrisis ons leert, is iets wat we eigenlijk al wisten: we staan er samen voor. Even gaat het niet meer over concurrentie of economisch gewin. Alles draait nu om samenwerking. Voor de gezondheid van ons als individuen, maar ook voor de gezondheid van onze samenleving. Terwijl de economie op pauze wordt gezet, komt de samenleving in actie: We zien een massale inzet om ziekenhuizen klaar te stomen, miljardeninvesteringen om bedrijven en banen overeind te houden, een overweldigende hoeveelheid burgerinitiatieven om elkaar ook mentaal door de crisis te helpen. Het is deze solidariteit waar we aan vast moeten houden, als we nadenken over hoe we onze samenleving inrichten. Want de coronacrisis laat ook zien waar ons economisch systeem tekortschiet. Het legt de kwetsbaarheid van onze samenleving genadeloos bloot. De klappen vallen opnieuw op de plekken waar ze het hardst aankomen.

In het manifest worden vijf punten voorgesteld die het Nederland van na de crisis vorm moeten geven. Het eerste is ‘Solidariteit bij het betalen van de rekening’ waarbij Klaver stelt dat – in tegenstelling tot 2008 bij de bankencrisis – niet alleen de burgers de kosten van de crisis moeten betalen maar ook de bedrijven die nu steun naar binnen harken. Het moet afgelopen zijn met de bonuscultuur en louter het winstbejag voor de aandeelhouders. “Het geld dat grote bedrijven nu krijgen om niet failliet te gaan en om de werkgelegenheid te behouden moet een lening zijn. Na de crisis moet iedere euro worden terugbetaald aan de samenleving.”

Klaver wil dat de investeringen die gedaan worden om de economie weer op gang te krijgen er op gericht zijn deze ook te vergroenen. Solidariteit in ons klimaatbeleid, noemt hij dat. “Een stevige CO2-belasting voor het bedrijfsleven. In de nieuwe economie wordt schoon en rechtvaardig produceren beloond en is de regel ‘de vervuiler betaalt’.”

Hij wil ook ‘Solidariteit met de publieke sector’, wat er onder meer uit moet bestaan dat de lonen van de vitale beroepen in thuiszorg, verpleging, en schoonmaak worden verhoogd. ‘Solidariteit in de zorg’ moet er toe leiden dat afscheid genomen wordt van het principe van marktwerking in de zorg. In plaats van dat zorginstellingen elkaar beconcurreren moeten ze zich richten op samenwerking.

Tot slot pleit hij voor ‘Solidariteit op de arbeidsmarkt’: “Een einde aan uitbuiting op de arbeidsmarkt. We maken een einde aan payrollconstructies, nulurencontracten en schijnzelfstandigen.”

Lees het hele manifest hier.

Geen video? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier

Geef een reactie

Laatste reacties (140)