29

‘Jeugdstrafrecht tot 24 jaar’

Nieuw pleidooi van wetenschappers ... Hersenen tot dan niet volgroeid

Jongvolwassen criminelen hebben er meer aan als zij volgens het jeugdstrafrecht worden berecht. Net als pubers tot 18 jaar hebben mensen tot 24 jaar niet helemaal de controle over hun gedrag, omdat hun hersenen zich nog ontwikkelen. Daarom zouden ze in het strafrecht eerder als minderjarigen moeten worden beschouwd dan als meerderjarigen. Dat vindt een studiegroep van wetenschappers die criminaliteit onder jongvolwassenen onderzocht.

Anders dan in het meerderjarigenstrafrecht ligt in het jeugdstrafrecht de nadruk op opvoeding en gedragsverandering. De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) wees er vorig jaar ook al op dat jonge volwassenen nog niet zijn uitontwikkeld en dat daarmee rekening moet worden gehouden. Uit onderzoek blijkt dat door pedagogische behandeling het herhalingsgevaar veel kleiner wordt dan wanneer er alleen wordt gestraft.

Geef een reactie

Laatste reacties (29)