13

Jeugdzorg vroeg Belastingdienst advies voor omgang met klagers

De Belastingdienst heeft Jeugdzorg geïnstrueerd hoe gedupeerden zo snel mogelijk van het kastje naar de muur gestuurd kunnen worden. Dat blijkt uit berichtgeving van het AD. Jeugdzorg vroeg de Belastingdienst om advies over hoe om te gaan met klagende ouders. Dat leidde tot aangescherpte regels, waardoor ouders nu grote problemen hebben om hun klacht behandeld te krijgen.

Wanneer de klacht niet verholpen kan worden bij de jeugdbeschermer, leidinggevende of interne klachtencommissie, kan een ouder ten slotte nog terecht bij het SKJ, het kwaliteitsregister jeugdzorg. Tegen die tijd is er al een lang, gecompliceerd traject aan voorafgegaan waarin de meeste ouders al vastgelopen zijn. Volgens ervaringsdeskundige Martijn Alblas die ook de Tweede Kamer adviseert, lukt het alleen hoogopgeleide ouders om zelfstandig hun weg te vinden. Lukt dat, dan mogen klagers nog maar maximaal vijf punten aandragen. Dit terwijl het vaak om een opeenstapeling van fouten gaat die veel meer dan de vijf toegestane punten behelst.

In de krant uit ook advocaat Richard Korver zijn zorgen over de door de Belastingdienst geïnspireerde werkwijze. Volgens hem lijkt het SKJ er vooral tet zijn ‘voor de bescherming van de professional’. Beslissingen worden veelal niet ondertekend door de verantwoordelijke medewerker, ‘maar door bijvoorbeeld teamleiders die niet in het kwaliteitsregister staan en dus niet tuchtrechtelijk bestraft kunnen worden.’

Het AD meldt daarnaast een ander punt van zorgen waarin de hand van de Belastingdienst wel heel duidelijk naar voren komt:

Ook vrezen ouders de consequenties van een klacht. Advocaat Mieke Krol merkt dat het indienen ervan ertoe kan leiden dat een ouder bestempeld wordt als een strijdende ouder die niet meewerkt met jeugdzorg. ,,Het komt regelmatig voor dat het indienen van een klacht tegen ouders gebruikt wordt, omdat gezegd wordt dat zij het belang van hun kind daarmee niet voorop stellen.”

Dat uitgerekend Jeugdzorg bij de Belastingdienst aanklopte voor advies is extra wrang, nu gebleken is dat in het toeslagenschandaal veroorzaakt door de Belastingdienst, veel kinderen uit huis geplaatst zijn. Jeugdzorg laat aan de krant weten dat het ingestelde klachtenmoeras een eigen uitvinding is. De Belastingdienst zou slechts gevraagd zijn een presentatie te geven.

Geef een reactie

Laatste reacties (13)